• Categorii

 • Pagini

 • Articole recente

 • Top articole

 • Arhive

 • Comentarii recente

  liana bota la Activităţi pedagogice şi cultu…
  Fericeanu Claudia la Activităţi pedagogice şi cultu…
  Tivlea Loreta la CONFERINŢA NAŢIONALĂ A BIBLIOT…
  Mariuta la Activităţi pedagogice şi cultu…
  dana la Model de cerere pentru sporul…
 • Blog Stats

  • 154.606 hits

„Înapoi la origini”

 

Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Arad și Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad, vă invită să participați la concursul educațional „Înapoi la origini”, ediția a 6-a.

Înscrierea la concurs se face prin completarea și trimiterea Protocolului de colaborare, scanat, cu semnătură și ștampila unității, pe adresa de e-mail lidiabidon@yahoo.com, până la data de 31 ianuarie 2020.

Persoane de contact:

Bidon Lidia – bibliotecar Colegiul Național ”Elena Ghiba Birta” Arad, telefon 0774451993

Gaiță Iuliana – bibliotecar Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad, telefon 0741020808

proiect Inapoi la origini

COLEGIUL NATIONAL  “ELENA GHIBA BIRTA”

      

                  B-dul DRAGALINA NR.6

                       310132  ARAD     

                TEL / FAX: 0257/280937

             E-mail: cngbirta@yahoo.com

             Nr.________  din _____________

 

 

 

 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE

 

 

 

Încheiat între:

 

 1. Colegiul Național „Elena Ghiba Birta„ Arad, Adresa: B-ul General Dragalina, nr. 6, Tel: 025728093, reprezentat legal: prof. Groșan Eugenia, funcţia: director

 

 1. …………………………….., Adresa: …………………, Tel: …………….., Reprezentant legal: ……………………., Funcţia: …………………

 

Obiectul protocolului

 

Colaborare în vederea realizării proiectului educational „Înapoi la origini” , implementat de Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Arad și Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad.

 

Durata protocolului

 

Protocolul va fi valabil în perioada 1 februarie 2020 – 30 aprilie 2020

 

 

Responsabilităţile Colegiului Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad (institutiei 1)

 

 1. Să comunice instituției partenere toate informaţiile legate de programul proiectului (scop, obiective, perioada de derulare, orarul activităţilor, lista participantilor, lista spaţiilor şi echipamentelor necesare etc.);
 2. Să ţină legătura permanent şi să informeze instituția parteneră cu privire la stadiul implementării proiectului sau la orice alte modificări care apar în derularea acestuia;
 3. Să pună la dispoziţie cadre didactice, spaţii, dotări şi echipamente specifice pentru prelucrarea în condiţii corespunzătoare a prezentărilor;

 

 

 

Responsabilităţile ……………………………………………………(institutiei 2)

 

 1. Să desemneze o persoană din partea …………………………………, cu rol administrativ al proiectului ”Înapoi la origini„
 2. Să sprijine membrii echipei proiectului în problemele administrative care pot să apară în derularea proiectului
 3. Să distribuie materiale informative legate de desfășurarea proiectului „Înapoi la origini„

 

*Orice modificare a prezentului protocol se poate face doar cu acordul tuturor părţilor, concretizat printr-un act adiţional.

 

 

Prezentul protocol este încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

 

Data:__________________________

 

 

Nume şi prenume:

Prof.Groşan Eugenia

 

 

Nume şi prenume:
Semnătura:

 

 

Semnătura:

 

Funcţia: Director

Institutia 1 Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta”

Arad

Funcţia:

Institutia 2

 

 

“Suntem romȃni și punctum”

“Suntem romȃni și punctum”

 

Centrul  “Mihai Eminescu”  Bȃrlad  și Asociația Bibliotecarilor din Romȃnia Filiala Vaslui, au organizat într-un mod inedit, elegant și festiv, sărbătorirea Zilei Naționale a României la aniversarea a 101 ani de la înfăptuirea Marii Uniri de la 1918, prilej cu care, în deschidere, au și fost distribuite participanților cocarde cu semnificația Zilei de  1 Decembrie.

Sub genericul”Suntem români și punctum”, preluat din scrierile politice ale marelui nostru poet național Mihai Eminescu, Geta Modiga, custodele Centrului “Mihai Eminescu” Bârlad, a organizat o amplă manifestare culturală având următorul program:

– prezentarea unor evenimente istorice privind formarea poporului romȃn;

– definirea unor noțiuni precum: patria și patriotismul, națiunea și naționalismul;

– politica statului român privind naționalitățile conlocuitoare și relațiile noastre

internaționale;

– importanța apartenenței noastre la Uniunea Europeană și lupta pentru menținerea specificului național în cultură, limbă și tradiție în contextul globalizării, cu lămuriri și multe detalii referitoare la înțelegerea aprofundată a noțiunilor amintite.

Invitații de seamă pentru dezbaterea temelor enunțate mai sus și, desigur, a sublinierii importanței Zilei Naționale a României au fost: profesorul, scriitorul și criticul literar de notorietate națională, domnul Gruia Novac și cunoscutul om de cultură vasluian, doctor în medicină, domnul Valeriu Lupu. S-a refăcut cu această ocazie drumul sinuos dar viguros al limbii și culturii române cu momentele importante în evoluția ei și cu personalitățile importante care i-au marcat acest drum, între care Mihai Eminescu are strălucirea unui arheu. A fost subliniată persistența în timp a elementului autohton cu influențele inerente ale culturilor din jur, temă la care profesorul Gruia Novac a excelat printr-un expozeu antologic.

Românismul și spațiul românismului a fost evocat în continuare de doctorul Valeriu Lupu cu argumente eminesciene, dar nu numai, ca și definirea corectă a noțiunilor de patrie – patriotism, națiune – naționalism cu impactul lor în istoria noastră ca și din perspectiva noilor realități europene aflată în fața globalizării. S-a subliniat faptul că Eminescu a îmbrățișat cu toată convingerea visul românismului prin prisma unui patriotism viguros și naționalism firesc, dar la fel de viguros, izvorât ca atitudine dintr-o realitate biologică firească.

Chiar dacă patriotismul și naționalismul se regăsesc cu asupra de măsură în opera sa, trăite, demonstrate și cântate cu aceeași vibrație afectivă, Eminescu nu a făcut niciodată confuzia între ele, ci le-a ierarhizat cum se cuvine.

Cum era și firesc tema diasporei nu putea să lipsească într-un moment atât de important pentru națiunea română. S-a făcut delimitarea netă între diaspora clasică, reprezentată de românii stabiliți în alte state decât țara de origine, cu statut social și organizare etnică, comunitățile istorice românești care sunt autohtoni (și nu diaspora) acolo unde locuiesc (ceea ce la făcut pe Iorga să spună ”România este o țară înconjurată de români”) și emigranții economici, care nu au nimic în comun cu diaspora, constituindu-se în mase de manipulare pentru politicieni.

Programul manifestării a mai inclus două teme la fel de importante și anume: o prezentare a realizărilor Asociației Bibliotecarilor din România – Filiala Vaslui, sub aspectul atenției acordate producțiilor artistice de seamă ale creatorilor din teritoriu ca o componentă importantă a continuării tradiției populare și îmbogățirii patrimoniului cultural. Pentru acest moment al manifestării, cuvintele doamnei Luminița-Ludmila Zuran, președinta  Asociației, au avut sonorități vibrante și profunde pentru tot ceea ce cuprinde noțiunea de creație artistică.

Un moment aparte în desfășurarea manifestării l-a constituit lansarea volumului V al serialului artistic literar ”Semne grafice de recunoștință” în care autorul, profesorul și sculptorul Gheorghe Alupoaie, își continuă opera de gravare prin elemente artistice a unor personalități contemporane care au însemnat ceva în evoluția județului Vaslui. Cu elocința-i cunoscută, dar mai ales prin talentul său în grafica portretistică ca și pana-i măiastră, surprinde realitățile momentului într-o zonă cu care a reușit să se identifice ca artă și istorie.  Așa se explică încercarea sa de a-și motiva demersul prin prezentarea pe coperta cărții a unor “mărețe umbre”  ale istoriei neamului, care au contribuit decisive la înfăptuirea dezideratului multisecular al românilor, unirea tuturor provinciilor neamului nostru  ȋntr-un stat unitar.

Un cuvânt aparte se cuvine moderatorului și organizatorului activității, custodele și bibliotecara Centrului “Mihai Eminescu”, doamna Geta Modiga, o distinsă personalitate a vieții cultural-artistice din municipiul Barlad care, cu talent și erudiție, a fost, ca intotdeauna, gazda perfectă. De remarcat caracterul interactiv între conferențiari și audiență, gestionat cu inteligență de moderatoarea și organizatoarea întrunirii, într-o atmosferă de înaltă ținută intelectuală.

În acest context se cuvine să facem remarca că la această frumoasă manifestare, organizată cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a României, a participat un public select și avizat, format din cunoscuți intelectuali bârlădeni și invitați din Vaslui.

Au participat la dezbateri Valentina Lupu, Maria Leonte, Mihaela Savuc, Elena Varlam, Mihai Gheciu, Georgeta Strat, Eugenia Acatrinei, Ștefana Carabaș, Nicu Brașoveanu, Ghiță Cristian, Neculai Ghețău, Dorin Filichi, Elena Cartas  și alții.

Deși manifestarea a depășit cu mult timpul alocat, discuțiile aveau să continue și la ceea ce a urmat, o gustare tradițională la care nu a lipsit nimeni.

Maria Leonte, Mihaela Savuc,

Luminița-Ludmila Zuran, președinta A.B.R. – Filiala Vaslui

”AI UN HOBBY? ALEGE CARTEA PENTRU PASIUNEA TA!”

Acest proiect care isi propune sa promoveze biblioteca prin intermediul elevilor care dezvolta un hobby, dar sa promoveze in acelasi timp si eleviii  prin intermediul bibliotecii.Vor fi doua ateliere de lucru. In primul vor fi depistati elevii ce au un hobby, vor constientiza faptul ca orice hobby apartine unui domeniu si ca in biblioteca scolara, cartile sunt asezate pe domenii. Elevii vor vizualiza o prezentare ppt (pe care eu o voi trimite scolilor implicate) ce prezinta personalitati cunoscute in lume datorita hobby-ului lor ce le-a devenit ulterior meserie(vezi cartea din link-ul de mai jos). Cu ajutorul  ppt-ului  Hobby-urile personalităților și domeniile cărora le aparțin  elevii au descoperit corespondența hobby – domeniul din care face parte – Clasificarea Zecimal Universală – așezarea cărților la raft în biblioteca școlar. În desfășurarea activității s-au  folosit tabele CZU http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=ro și un Index alfabetic. Înșiruirea de meserii și hobby-uri ale personalităților a avut drept scop încurajarea elevilor să-și prezinte pasiunea pentru a face ceva cu dăruire, în afara orelor de școală.
Al doilea atelier de lucru, intitulat Alege cartea pentru pasiunea ta! a debutat cu o expoziție realizată din cărțile selectate  de cadre didactice și elevi, câte una pentru fiecare participant la proiect,carte reprezentativă  pentru dezvoltarea hobby-ului fiecărui voluntar din proiect. Se vor primi machete de lucru la momentul potrivit.

Informatii mai detaliate sunt in cartea postata la adresa

Anunț

În atenția bibliotecarului școlar/responsabilului  CDI

și a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ

 

 

Casa Corpului Didactic Neamț, derulează ediția a II-a proiectului de voluntariat ”AI UN HOBBY? ALEGE CARTEA PENTRU PASIUNEA TA!, în perioada  septembrie 2019- aprilie 2020. Proiectul, propus în CAER 2019-2020, încurajează elevii să dezvolte un hobby   (posibil viitoare meserie), promovează lectura și cartea și prezintă un mod atractiv de însușire a Clasificarii Zecimal Universale în rândul elevilor. Activitățile vor avea în centrul atenției cartea din toate domeniile. Se vor derula următoarele ateliere de lucru:

1.Bibliotecarii, profesorii și elevii au un hobby!-Sprijin în orientarea școlară și profesională!

2.Alege cartea pentru pasiunea ta!

Fiecare cititor ce se va implica în proiect va recomanda o singura carte, la alegere!

Rezultatele finale ale proiectului vor fi prezentate pe site-ul http://www.ccdneamt.ro/new/  realizându-se o carte în format on line după modelul celei din prima ediție, postată la adresa

http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2019/03/Carte_Ai_un_hobby_Alege_cartea_pentru_pasiunea_ta.pdf

În urma trimiterii de către bibliotecarul şcolar/responsabilul CDI a scrisorii de intenţie din anexă, pe adresa ana.macovei.ccdnt@gmail.com până pe data de 05.11.2019, vor fi selectate școlile care doresc să se implice în organizarea unor activități cultural metodice în cadrul proiectului.  

 

 

 

Coordonatori proiect

Director

Prof. Florentina  Moise

 

Bibliotecar Ana Macovei

Prof.met. Irina Elena Roxana

 

 

 

Am primit de la Asociația Cultural – Ştiințifică ”Pleiadis” din Iași

Asociația Cultural – Ştiințifică ”Pleiadis” din Iași, România în
parteneriat cu
Şcoala Raională de Arte Plastice ”Nicolae Moisei” din Telenești, Republica
Moldova
vă invită să participați la:
Concursul Internațional
”Călătorie prin Toamnă în 91 de Zile”
Concursul este structurat pe trei secţiuni:
Secțiunea I: Articole și creații literare
1.1. articole legate de simbolurile și sărbătorile toamnei
1.2. poezii, eseuri, proză scurtă și povești pe tema concursului
Secțiunea a II-a: Creații artistico-plastice
2.1. obiecte decorative: flori, tapiserii, vitralii…
2.2. desene, picturi, colaje și grafică
2.3. fotografii, colaje foto și grafică pe calculator
Secțiunea a III-a: Creații audio-video
3.1. filme, piese de teatru, melodii și scenete
Calendarul concursului:
Termenul limită de trimitere a lucrărilor – 4 noiembrie 2019
Perioada de jurizare 8 – 17 noiembrie 2019
Publicarea tabelului de premiere – 23 noiembrie 2019
Distribuirea coletelor poștale către participanți – 27 – 30 noiembrie 2019
Regulamentul concursului:
La concurs pot participa preșcolari, elevi, studenți, cadre didactice și
orice alte persoane interesate de activitate. Fiecare participant se poate
înscrie la concurs la o singură secțiune cu o singură lucrare. Mai multe
detalii găsiți pe documentele atașate pe link-ul de mai jos.
Toate lucrările înscrise la concurs sunt incluse într-un sistem de
premiere pe secțiuni și categorii de vârstă. Se vor acorda diplome pentru
locurile I, II, III, mențiuni, trofee de excelență și diplome de
participare.
Elemente pe care dorim să le regăsim în materialele înscrise la concurs:
flori și peisaje de toamnă, roadele toamnei, evenimente și sărbători de
toamnă.
Lucrările se trimit însoțite de fișa de înscriere, în format electronic –
obligatoriu până la data de 4 noiembrie 2019 la adresa de email:
Vom confirma primirea lucrărilor!
Opțional: se poate semna și acordul de parteneriat.
Detalii privind desfășurarea concursului le găsiți pe următorul link:
(Executați: click pe link – se deschide o pagina nouă cu documentele
atașate – apăsați pe săgeta din colț sus (download) pentru descărcarea
zip-ului.)
Vă așteptăm cu drag!
Contact:
Asociația Cultural – Științifică ”Pleiadis”
Tel: 0040 753 024 580 – Președinte Dorin Elena – Daniela
Youtube – Asociația Pleiadis:

Proiect educativ ”Comoara din bibliotecă ” la Școala Gimmnazială Nr. 2 Sebeș       

Proiect educativ ”Comoara din bibliotecă ” la Școala Gimmnazială Nr. 2 Sebeș                                                    

                                                     Motto: ”Am iubit şcoala pentru că acolo era biblioteca”

Octav Bibere

 

Elevii și cadrele didactice ale Școalii Gimnaziale Nr.2 au participat la proiectul cultural educativ ”Comoara din bibliotecă” inițiat de Casa Corpului Didactic Alba în colaborare cu Asociația Bibliotecarilor din România, filiala Alba.

Perioatada de desfășurare  Aprilie 2018- Aprilie 2019.

Obiectivele proiectului        

Promovarea colecțiilor bibliotecilor școlare  în cadrul comunității, prin intermediul mediului virtual și  îmbunătățirea imaginii instituțiilor care le coordonează.

Echipa de proiect:

Prof. Matiș Ana

Prof. Oancea Vasiliana

Prof. Înv. Bârsan Marina

Prof. Înv. Cibu Eugenia

Prof. Înv. Călinoiu Mihaela

Bibl. Ing. Paștiu Maria.

Prof. Laioș Mihaela

Prof. Scheiau Elisabeta

Publicul țintă: În proiect au fost implicati elevii din ciclul primar și gimnazial: clasa pregătitoare C, clasa a-II-a B,  a-V-a B. a-VI-a B

Activitățile propuse si realizate :

1.Descoperirea comorii –Pași prin lumea minunată a cărților din biblioteca școlii.

Elevii împreună cu cadrele didactice au vizitat biblioteca, primind informații despre scriitori ale căror opere îmbogățesc rafturile bibliotecii.

În urma vizitei, elevii au ales drept comoară a bibliotecii pe scriitorul Emil Gărleanu unul dintre scriitorii remarcabili ai literaturii române, El este a fost o personalitate distinctă de care istoria noastră literară nu poate face abstracție. având în vedere opera sa de bază ”Din lumea celor care nu cuvăntă”, cartea în care insectele și animalele gândesc, vorbesc, își trăiesc bucuriile,și durerile într-un micro-cosmos pe măsura elegantului volum apărut în  anul 1910 fiind socotită una dintre cele mai frumoase cărți  pentru copii.

 1. Atenție! și cărțile au suflet

Elevilor li s-au prezentat părțile componente ale cărții                                .

 1. 3. S-a vizionat filmulul ”Cele mai frumoase biblioteci din lume 
 2. ”Cum se naște o carte, cum a luat ființă biblioteca”

Elevii au vizionat  materiale documentare în Power Point realizate de elevi în colaborare cu biblioteca

– ”Drumul Cărții de la Editură la Tipografie.”

–  ”Cartea și Biblioteca –prietenii noștri”

–  ”Biblioteca, casa sufletului meu”

5 ” Eroul preferat  dintr-a carte  Elevii clasei pregătitoare și a clasei a-II-B au ales cărțile ”Povestea Peștele Curcubeu” de Marcus Pfister și ”Amintiri din Copilărie, de I.Creangă, au citit cu ajutorul imaginilor, au desenat personajele preferate cu care s-au  realizat expoziti cu desene în holul școlii.

bibl. Maria Paștiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul „Comoara din biblioteca” la Liceul Tehnologic Sebeș – Școala ”Silviu Cărpinișianu” – structură

Proiect ”Comoara din bilbiotecă”

Liceul Tehnologic Sebeș – Școala ”Silviu Cărpinișianu” – structură

Echipa de proiect:

– director Stanciu Adina Mixandra

– directori adjuncți: Ani Filip și Bogdan Lucian

– prof. Coltor Ionela

–  învățători: Irimie Petronela,  Adam Constantin,  Monica Deaconu,  Sita Dana Sorina, Sinea Aurica, Scheau Chivuța, Groza Simion Diana, Fofeldea Ligia, Dăncilă Alina și  Stăvar Gligor

Coordonatori proiect:

– profesor Groza Rodica

– profesor documentarist Roșca Elena

 

Activități propuse și realizate:

– prezentarea proiectului și a obiectivelor urmărite;

– identificarea  ”comorii” bilbiotecii noastre;

– realizarea unor activități cu elevii prin care să promovăm comoara.

În urma activităților desfășurate în CDI-ul școlii pentru a găsi comoara din bibliotecă, am stabilit, împreună cu elevii și echipa pedagogică implicată în proiect, că, anul acesta, comoara din bilbiotecă nu este reprezentată de o carte anume. Cărțile pe care le deține biblioteca, aparținând diverselor domenii ale cunoașterii, sunt valoroase prin informațiile pe care le conțin, sunt necesare în realizarea unor proiecte, fie la geografie, fie la istorie sau în cadrul altei discipline. Dar sunt cărți care  care ne conduc spre alte lumi, lumi imaginare,  care ne încântă prin frumusețea peisajelor descrise  ori prin complexitatea sentimentelor transmise. Acestea sunt cărțile de literatură. Așadar, comoara bibliotecii noastre este un domeniu mult îndrăgit de către elevi: LITERATURA.

Fiecare elev și-a selectat cartea preferată, pe care a citit-o atât acasă, dar și în cadrul orelor de lectură planificate în CDI. Împreună am întocmit fișe de lectură, însoțite de câte un desen reprezentativ pentru conținutul cărții.

Produsul final:

– portofoliu

– expoziție.

Atașăm mai jos câteva fotografii.

 

Comoara din bibliotecă – bibliotecarul!

Proiectul ”Comoara din bibliotecă” a fost lansat în anul 2018 – 23 aprilie, cu ocazia Zilei internaționale a cărții, Ziua bibliotecii și a bibliotecarilor din România și s-a finalizat în 2019, cu aceiași ocazie, prin publicarea unor informații despre activitățile desfășurate pe pagina de Facebook – Proiect ”Comoara din Bibliotecă” și în acest blog. Am publicat materialele primite până la acestă dată și vom mai publica dacă vor mai apărea articole.

Mulțumesc colegilor care s-au implicat în proiect și tuturor bibliotecarilor și profesorilor documentariști din județul Alba care prin dăruirea lor dovedesc zi de zi că ei sunt cu adevărat COMOARA DIN BIBLIOTECĂ!

LA MULȚI ANI!

bibl. Viorica Gențiana Onișoru

Casa Corpului Didactic Alba