Propunere de parteneriat la proiect

Am primit de la colega noastră Crina Mareş

Pentru scolile din tara

Puteti participa la oricare sectiune.
La sectiunea Referate, fotografie 3D, desene, machete, fotografiate, filme, pps/uri pot participa toate bibliotecarele din tara. Materialele se trimit pe adresa mea .
Dup[ ce trimiteti materialele si taxa primiti si proiectul cu semnatura scolii si stampila. Fac acest lucru, pentru ca in celelalte proiecte am incheiat parteneriate dar nu au avut lucrari, si astfel proiectl nu a avut finalitate dar scolile au ramas cu parteneriatele. puteti folosi faxurile.
0241612103
0241695169
sau scanate pe mail: crinaliliana@yahoo.com

Nr. MECI: 46128/1/16.10.2009

Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării

FORMULAR DE APLICAŢIE

pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative 2010

proiectele se depun până la data 12 noiembrie 2010, la Palatul Naţional al Copiilor

Avizat,

Insp. educativ ISJ  ______

A. INFORMAȚII DESPRE APLICANT

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:ȘCOALA CU CLS.I-VIII ” DAN BARBILIAN”

Adresa completă STR. DECEBAL NR. 15 CONSTANTA

Nr. de telefon/fax : 0241612103

Site și adresă poştă electronică : sc28cta@isj.cta.ro

Persoană de contact (nume și prenume, funcție, date de contact) MARES CRINA LILIANA, bibliotecar, e-mail crinaliliana@yahoo.com tel 0742522082

B. INFORMAȚII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului  COSMOSUL –ETERNA FASCINAŢIE

B.2. Categoria în care se încadrează proiectul: (bifaţi categoria în care se încadrează proiectul dumneavoastră)

a.      cultural – artistic

b.      tehnico – științific

c.      sportiv – turistic

d.      cetățenie democratică

e.      altele (precizaţi)

C. REZUMATUL PROIECTULUI (maxim 1000 caractere)

Prezentaţi următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:

Ce fel de activitate este (concurs, festival, proiect social, expoziție etc.) – precizare obligatorie și eliminatorie

Activități extrașcolare : Sărbatorirea Săptămânii Mondiale a Spaţiului W.S.W. –cu tema Misterele Cosmosului

1.       Expoziţie de proiecte spaţiale, corpuri cereşti, machete, sateliţi naturali şi artificiali

2.       Experimente spaţiale

3.       Mentorat spaţial

4.       Expoziţie de carte, harţi, fotografii, vizionări filme documentare despre Cosmos

5.       Carnavalul costumelor şi mancarurilor planetare

6.       Să privim stelele şi planetele prin telescop

7.       Lansare de rachete

8.       Premierea participanţilor

Număr de elevi implicați  500

Activități propuse, în ordinea în care se vor desfășura

A1 – Expoziţiile de proiecte spaţiale şi de carte,harţi,fotografie

A2 – Experimente spaţiale,lansări rachete,mentorat spaţial

A3 – Vizionare filme documentare şi explorarea cosmosului cu telescopul

A4 – Carnavalul costumelor şi mancarurilor spaţiale planetare şi evaluarea lucrărilor, costumelor, premierea participanţilor

Parteneri şi colaboratori

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa

Colegiul „ Mircea cel Bătrân” Constanţa

Liceul de Internaţional de Informatică Constanta

Şcoala şi Gradiniţa Spectrum

Şcoala „ Gh.Ţiţeica” Constanţa

Şcoala „ Ferdinand”Constanţa

U.M.C Constanţa

Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii- Planetariu Constanţa

D. PREZENTAREA PROIECTULUI

D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi)  (max.1000 caractere) Biblioteca Școlii cu cls.I-VIII” Dan Barbilian ”Constanţa a organizat în fiecare an acest gen de manifestari cultural ştiinţifice la care a invitat şcolile şi colegiile din judeţ să patzicipe. Acţiunile trecute s-au bucurat de o largă participare din partea elevilor, tema fiind deosebit de atrăgătoare şi de ineres pentru cadre didactice şi copiii implicaţi.

Documentarele i-au inspirat pe elevi să creeze o serie de machete, desene, roboţi, au inventat limbaje de comunicare cu extratereştrii, au invăţat prin aplicare despre Univers. La finalul manifestărilor şi-au exprimat dorinţa să facem un proiect permanent prin care să celebrăm Săptămâna Spaţiului alături de elevii Planetei Pământ.

Au învăţat să facă rachete , sateliţi,experimente prin care să înţeleagă fenomenele gravitaţiei, caracteristicile fiecărei planete etc.

D.2. Obiectivul general /scopul

 • Acomodarea cu problematica Universului , cunoaşterea cuceririlor ştiinţei şi tehnicii , aplicarea acestora prin experimente de laborator şi simulări ,lansări de rachete şi avioane.

D.3. Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului

 • Să deschidem apetitul elevilor pentru ştiinţă
 • Să desfășurăm activități comune de explorare a Universului
 • Să desfășurăm acțiuni experimentale de explorare a cosmosului
 • Să organizăm expoziţii cu produse create de elevi
 • Să desfășurăm activități de mentorat voluntar .Mentori elevii de liceu .
 • Să facem cunoscute aspectele negative ,dar și pozitive din activitatea cosmosului

D.4. Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul

 • Grupul țintă este format din tineretul studios începând cu clasele primare și terminând cu studenții, comunitatea, cadrele didactice.

D.5. Durata proiectului (când începe și când se termină)

 • 4 octombrie 2010- 10 octombrie  2010,  anual.

D.6. Descrierea activităţilor (trebuie să conțină informațiile de mai jos pentru fiecare activitate)

Activitatea nr 1.

 • b. Titlul activităţii. Referate de maxim 3 pagini cu tema  „Misterele Cosmosului” reflectate în literatura română şi universală.
 • c. Data/perioada de desfăşurare : termen trimitere online 9 oct.ora 12.
 • d. Locul desfăşurării : Biblioteca Scolii „Dan Barbilian”Constanţa pe adresa mail : crinaliliana@yahoo.com
 • Participanți : 20 elevi 10 cadre  didactice
 • Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri

Se face planificarea activității, se realizează parteneriatele între bibliotecile unităţilor de învăţământ , se selectează la nivelul şcolilor lucrările reprezentative care respectă tema, se trimit pe adresa de e-mail : crinaliliana@yahoo

 • Responsabil BIBL. Crina Mares
 • Evaluatori : insp. Mariana Mrejeru, prof. Alina Dimitriev, Enache Alexandru
 • Beneficiari elevi şi cadre didactice
 • Modalităţi de evaluare premii, adeverințele eliberate.

Activitatea nr. 2

 • Titlul activităţii : Experimente spaţiale,lansări rachete,mentorat spaţial
 • Data/perioada de desfăşurare  : 4-7 octombrie
 • Locul desfăşurării : la fiecare şcoală participantă
 • Participanți : elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc
 • Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri

Elevii C.N.”Mircea cel Bătrân” caştigătorii proiectului spatial la NASA vor explica elevilor de la fiecare scoala cum se fac rachetele, cum se lansează,le vor explica experimentul câştigător –statia orbitală, îi vor învăţa să facă fotografii 3 D. Sub conducerea profesorilor de fizică şi învăţătorilor, se vor realiza experimente prin care elevii vor intelege ce înseamnă gravitatia, cum se produc craterele , furtunile de stele, etc.Se vor folosi materiale ajutatoare, faina, nisip, pietris, carton, plastic,etc

 • Responsabil prof. Ion Băraru CNMB
 • Beneficiari: elevii
 • Modalităţi de evaluare : adeverinte de participare, planificare zilnică a grupelor de mentori repartizaţi la fiecare şcoală participantă, fotografii de la activităţi, filme realizate

Activitatea nr. 3

 • Titlul activităţii; Vizionare filme documentare şi explorare cosmos cu telescopul
 • Data- perioada de desfăşurare : 4-9 octombrie
 • Locul desfăşurării : biblioteci şi Planetarium
 • Participanţi: elevi, cadre didactice,bibliotecari
 • Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri

Se vor proiecta filme documentare cu tema proiectului si prezentări pps realizate de elevi, si se vor specifica sursele de documentare.La Planetariu se vor proiecta filme realizate de specialiştii muzeogafi şi vor asista la spectacolul cerului .

 • Responsabil  prof.Paula Socariciu-Scoala „Dan Barbilian” Constanta
 • Beneficiari: elevii
 • Modalităşi de evaluare : Tabelul de participare.Adeverinte participare.

Activitate nr.4

 • Titlul activităţii: Carnavalul costumelor şi mancarurilor spaţiale Expoziţii de proiecte, fotografie 3D.Evaluarea lucrărilor, costumelor, premierea participanţilor
  • Data- perioada de desfăşurare: 4-9 octombrie expoziţia.10 octombrie Carnavalul şi Premierea
  • Locul desfăşurării: Planetarium
  • Participanţi: elevi, cadre didactice,părinţi
  • Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri

Proiectele trebuie să prezinte la scara mică părţi din Univers reale, realizate din materiale reciclabile pe suport de polistiren, carton, nave cosmice, să aibă descrierea caracteristicilor stiinţifice pe un pliant de prezentare, machetele se realizează în 3D.         Fotografiile trebuie făcute în tehnica 3D in format A4 sau A 3 color. Lucrările se semnează de către autor şi sunt identificabile prin Unitatea de invatamant, coordonator –cadru didactic, elev, clasa. Fiecare şcolă va avea un reprezentant care va duce lucrările la Planetariu şi le va expune pe un panou propriu identificabil-Scoala de provenienta, elevi, cadre didactice in perioada 4-9 oct.Isi vor ridica exponatele la sfarsitul manifestarii, pe 10 oct.

Elevii vor purta costume realizate de părinţi şi copiii din materiale reciclabile care reprezintă stele, planete, sori, sateliti, extraterestrii, roboti spatiali. Se va organiza un carbaval cu muzică spaţială unde de vor servi fursecuri cu forme inpirate din Univers.In incheiere se va face o parada a costumelor, se vor evalua toate produsele prezentate şi se vor oferi premiile finale si diplomele de participare.

 • Responsabil  prof.Florina Zecheru-Scoala „Dan Barbilian” Constanta
 • Beneficiari: elevii
 • Modalităşi de evaluare: Diplome, Albume de fotogarii, prezentare pps a proiectului, raport de evaluare proiect.

D.7. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului, precum și metodele de evaluare a acestor rezultate .

Elevii vor fi

 • Puşi in in temă cu ultimile descoperiri astrologice, cosmogonice
 • Invăţa să construiască rachete, să le lanseze,să facă fotogafii 3D
 • Vor observa cerul la Planetariu si cu telescopul noaptea
 • Vor aplica cunostintele şi-si vor exploata fantezia creatoare
 • Vor experimenta legile fizicii legate de univers.
 • Vor face cercetare documentară  îşi vor achiziţiona cărţi şi filme documentare

D.8. Prezentaţi modalitatea de evaluare şi indicatorii de evaluare ai proiectului .Evaluarea va urmări:

Stabilirea raportului dintre rezultatele obtinute si cele intentionate

Corectarea rezultatelor în sensul dorit.

1. Tipuri de evaluare:prin auto-evaluare ,prin inter-evaluare a colegilor noştri  şi a beneficiarilor şi altor părţi interesate

2. Momentul evaluării

Evaluarea va fi :iniţială- la începutul proiectului,formativă pe tot parcursul desfasurarii proiectului,finală

3. Metode de evaluare: Observaţia,dezbaterea,analiza chestionarelor,analiza materialelor  pregătite pentru concursul din cadrul proiectului

4. Instrumente  de evaluare:Grilă/ grafic  de evaluare/ tabel cu indicatori de performanţă,chestionare,observaţia, analiza documentelor,jurnalul proiectului,discuţii de grup/ dezbatere

II. Evaluare externă a proiectului (indicatori).Numărul participanţilor,numărul lucrărilor prezentate în concurs,respectarea calendarului  activităţilor,obiectivitatea evaluării lucrărilor,utilizarea  eficientă a surselor bugetare,comunicarea între participanţii la proiect şi între participanţi şi coordonatori.,impactul proiectului asupra relaţiei între şcoală şi comunitate,impactul proiectului asupra activităţii extraşcolare

D.9. Arătaţi care sunt beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului.Beneficiarii direcți sunt elevii, studenții, cadrele didactice.Beneficiarii indirecți vor fi comunitatea, Comlexul Muzeal de Stiinte ale naturii, Librariile, bibliotecile şcolare şi judetene

D.10. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea /sustenabilitatea proiectului.Odată formate echipele de lucru, acestea vor acționa și în viitor, vor pregăti noile generații ca o ștafetă care va fi predată an de an.CNMB va fi interesat să dezvolte acțiuni noi cu grupurile de elevi formate , cadrele didactice formate ca mentori voluntari vor coopta noi elevi, și acțiunile vor fi multiplicate an de an , așa cum s-a întâmplat și până acum.

D.11. Menţionaţi activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia.Lansarea proiectului va fi făcut cu ajutorul presei și televiziunii,vor fi puse afișe, postere, se vor împărți fluturași pe stradă trecătorilor, la Radio Constanța la emisiunea de ştiri NTV si CTV, și se vor prezenta rezultatele, se vor posta pe situl proiectului poze, comentarii, va fi si un blog , se vor trimite materialele Agentiei Ntionale Spatiale , coordonatorului national şi pe site-ul WSW.

D.12. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă parteneriatul cu comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie locală sau organizație dacă este cazul (cel mult o pagină)

1.Complexul Muzeal de Stiinte ale naturii- Planetariu- pune la dispoziţie spaţiul expozitional, sala de vizionari filme, sala de proiectie. Sala telescopului, muzeogafi, pe toată perioada 4-10 oct.2010

2.C.N.Mircea Cel Bătrân- pune la dispoziţie mentorii elevi liceeni, cadre didactice pentru mentorat, evaluatori de proiect, material ştiinţific.

3.I.S.J. Constanta face mediatizarea proiectului in  reteaua şcolară, presă şi televiziune

E. DEVIZ ESTIMATIV PENTRU 2010

Nr. crt. Descrierea cheltuielilor Fonduri proprii Finanţare solicitată

MECT 2010

RON

Total sumă

RON

Finanţări anterioare pe acelaşi proiect (anul 2009)
Surse proprii MECT TOTAL

2009

1 Consumabile

Hartie, afise, fluturasi,mape pentru castigătorii concursurilor de mediu

1400 1400
2. Premii in cărţi şi reviste 500 500
TOTAL RON 1900 1900

F.         ALTE INFORMAȚII DESPRE APLICANT

a. Tipul unităţii de învăţământ (școala, liceu, palat, club)Scoala

b. Număr total cadre didactice : 42

c. Numărul elevilor înmatriculaţi :620

d. Numărul cadrelor didactice participante la proiect : 20

e. Numărul elevilor participanţi la proiect 400

f. Numărul claselor/ cercurilor participante la proiect şi tipul/profilul acestora; 10 clase din gradinite şi școli generale V-VIII

g.  Participări anterioare la alte programe/proiecte (dacă au existat alte participări, enumerați mai jos titlurile proiectelor, perioada de desfășurare și finanțatorul)

Proiecte Nationale in CAEN

„Legende Mituri Amintiri”, finantat MECTS 2010

„Ecowatch Schoo Guard” 2010, autofinantat

”Povești de ieri,povesti de azi”-  2009- autofinanțare

ECO Școală- Proiect Mondial-autofinanțare

”Calculatoare ,Colaborare, , \Competiție”- 2004-2009 MECT

ECO Phare 2005 –Finanțare FS

”Să Învățăm de la pădure ”- Proiect național 2005 prin CCDG

G. INFORMAȚII DESPRE POTENȚIALII PARTENERI

G.2.

H. În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanțare MECI, doresc ca proiectul să fie inclus în CAE:

a. DA

b. NU

Regulamentul concursului

SCOALA CU CLS.I-VIII “ DAN BARBILIAN” CONSTANŢA

STR. DECEBAL NR. 15 cod postal 900665

TEL. FAX 0241612103 ; email sc28ct@hotmail.com

Email biblioteca  : crinaliliana@yahoo.com

nr…………din…………..

REGULAMENTUL

CONCURSULUI DE CREAȚIE ARTISTICĂ  „ Cosmosul, eterna fascinaţie !”

CAPITOLUL I- Obiectivele concursulu

 • Motivarea elevilor pentru evidențiereaa aspectelor cosmogonice
 • Dezvoltarea aptitudinilor  elevilor : arte plastice , grafica, fotografie, film, power point
 • Dezvoltarea aptitudinilor de lucru în grup , de colaborare
 • Dezvoltarea responsabilităţii faţă de îndeplinirea obiectivelor unui proiect colectiv
 • Dezvoltatea relaţiilor de competitivitate între elevii participanţi
 • Dezvoltarea curajului de exprimare a propriilor gânduri şi fantezii legate de experienţele dobândite prin proiect
 • Realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice şi elevii inscrişi în proiect
 • Sensibilizarea comunităţii în vederea creditării noii generaţii de elevi în vederea dezvoltării spiritului critic și curajul exprimării, voluntariat, mentorat

CAPITOLUL II- Organizarea concursului

A)    Concursul se desfasoara pe 10 octombrie 2010

 • Se va ţine cont de categoriile de vârstă :  5-6, 7-10, 11-14; 15-18  ani
 • Se vor trimite lucrarile la adresa şcolii Dan Barbilian  indicata în antet(data poştei electronice 9 oct ora 12 ultima zi) . Lucrările vor fi  insoţite de o fişa de participare  la concurs  si o veti completa cu datele exacte ale autorilor, titlul lucrării, coordonator cadru didactic, pentru fiecare elev in parte. Aceasi fisa de participare se va lipi de lucrarile expuse la Planetariu, pe spatele acesteia, stampilate de scoala.

B)     Lucrarile selectionate vor fi expuse intr-o expoziție in săptamana 4-10 oct

C)    Juriul care va selecta lucrarile va  fi format din profesori cu experienta, un reprezentant al Uniunii Artiștilor plastici,  un inspectori  educatie plastica, profesori de desen.

D)    Taxa de participare pentru fiecare lucrare trimisă spre jurizare este de 10 lei.Taxa se depune cu mandat postal pe adresa şcolii odată cu expedierea lucrărilor sau in contul scolii deschis la Centrul Bugetar CNMCB și reprezintă fond necesar tipăririi unui album foto si pentru acordarea premiilor..

E)     Se primesc lucrari A3 sau A4 , fotografii  color si alb negru .Grafica poate  fi color tempera, ulei, acuarelă, sau creion, carbune, benzi desenate.Filmele de maxim 10 minute, pps de 15 slideuri. Referatele format A4 Times New Roman, font 12, maxim 3 pagini spatiat la 1,5 randuri.Lucrarile castigatoare vor fi citite la premiere de castigatori.Castigatorii vor fi anuntati pe mail.

CAPITOL IIII – DISPOZITII FINALE

 • Fecare unitate scolara va participa cu maxim 10 lucrari originale .
 • Se vor respecta termenele impuse de prezentul regulament

Informatii suplimentare , coordonator de proiect, crinaliliana@yahoo.comTel.0742522082, tel.fax.0241-696169

DIRECTOR,                                                                                        COORDONATORI PROIECT,

Prof. Monica Astalus                                                                            Bibl. Crina  Liliana Mareș

Şcoala cu clasele I-VIII  „DAN BARBILIAN”                                           Şcoala………………………………………..

Str.DECEBAL NR.15                                                                                   Str…………………………………..  Nr…..

Constanţa, jud. Constanţa                                                                             Loc…………………………….., jud…………

Tel./ Fax: 0341405847                                                                                     Tel/ Fax:

0241612108

E- mail: sc28danbarbilian@yahoo.com

Nr ……………../…………………….                                                Nr……………./………………………….

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE

Încheiat azi ……………………………….

1. Părţile contractante:

A) ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „DAN BARBILIAN”STR. DECEBAL NR.15 Constanţa, Judeţul  Constanta reprezentată  prin director, prof. ASTALUS MONICA ALICE şi APLICANTI Bibl. CRINA LILIANA MARES si inst. SOCARICIU PAULA ;

B) ŞCOALA ……………………………….. ………………,  Strada…………………………………….Nr……. Localitatea…………………………..Judeţul …….. ………………….reprezentată prin……………………………… ……………………………………………..si …………………………………………………………………………………….în calitate de Partener.

2. Obiectul contractului:

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare comune în cele două instituţii prin organizarea de activitati in cadrul Saptamanii Mondiale a Spatiului Cosmic

3. Grup ţintă: Preşcolari şi şcolari din clasele I – XII, cadre didactice.

4. Obligaţiile părţilor:

– să mediatizeze actiunile in scola;

– să pregătească elevii pentru activitate;

– să selecteze lucrările elevilor participanţi la concursul de creatie;

– să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;

-să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.

5. Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada lunii  octombrie 2010

6. Clauze finale ale acordului: “Saptamana Mondiala a Spatiului Cosmic “face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară si strainatate.

Director,                                                                                   Director,

Prof. ALICE MONICA ASTALUS                                                 Prof.


1 Image | View Image | Download Selected | Download All

poster wsw de printat.jpg
(1400KB)
<!–[if !mso]> <! st1\:*{behavior:url(#ieooui) } –>

Nr. MECI: 46128/1/16.10.2009

Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării

FORMULAR DE APLICAŢIE

pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative 2010

proiectele se depun până la data 12 noiembrie 2010, la Palatul Naţional al Copiilor

Avizat,

Insp. educativ ISJ  ______

A. INFORMAȚII DESPRE APLICANT

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:ȘCOALA CU CLS.I-VIII ” DAN BARBILIAN”

Adresa completă STR. DECEBAL NR. 15 CONSTANTA

Nr. de telefon/fax : 0241612103

Site și adresă poştă electronică : sc28cta@isj.cta.ro

Persoană de contact (nume și prenume, funcție, date de contact) MARES CRINA LILIANA, bibliotecar, e-mail crinaliliana@yahoo.com tel 0742522082

B. INFORMAȚII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului  COSMOSUL –ETERNA FASCINAŢIE

B.2. Categoria în care se încadrează proiectul: (bifaţi categoria în care se încadrează proiectul dumneavoastră)

a. cultural – artistic

b. tehnico – științific

c. sportiv – turistic

d. cetățenie democratică

e. altele (precizaţi)

C. REZUMATUL PROIECTULUI (maxim 1000 caractere)

Prezentaţi următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:

Ce fel de activitate este (concurs, festival, proiect social, expoziție etc.) – precizare obligatorie și eliminatorie

Activități extrașcolare : Sărbatorirea Săptămânii Mondiale a Spaţiului W.S.W. –cu tema Misterele Cosmosului

1. Expoziţie de proiecte spaţiale, corpuri cereşti, machete, sateliţi naturali şi artificiali

2. Experimente spaţiale

3. Mentorat spaţial

4. Expoziţie de carte, harţi, fotografii, vizionări filme documentare despre Cosmos

5. Carnavalul costumelor şi mancarurilor planetare

6. Să privim stelele şi planetele prin telescop

7. Lansare de rachete

8. Premierea participanţilor

Număr de elevi implicați  500

Activități propuse, în ordinea în care se vor desfășura

A1 – Expoziţiile de proiecte spaţiale şi de carte,harţi,fotografie

A2 – Experimente spaţiale,lansări rachete,mentorat spaţial

A3 – Vizionare filme documentare şi explorarea cosmosului cu telescopul

A4 – Carnavalul costumelor şi mancarurilor spaţiale planetare şi evaluarea lucrărilor, costumelor, premierea participanţilor

Parteneri şi colaboratori

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa

Colegiul „ Mircea cel Bătrân” Constanţa

Liceul de Internaţional de Informatică Constanta

Şcoala şi Gradiniţa Spectrum

Şcoala „ Gh.Ţiţeica” Constanţa

Şcoala „ Ferdinand”Constanţa

U.M.C Constanţa

Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii- Planetariu Constanţa

D. PREZENTAREA PROIECTULUI

D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi)  (max.1000 caractere) Biblioteca Școlii cu cls.I-VIII” Dan Barbilian ”Constanţa a organizat în fiecare an acest gen de manifestari cultural ştiinţifice la care a invitat şcolile şi colegiile din judeţ să patzicipe. Acţiunile trecute s-au bucurat de o largă participare din partea elevilor, tema fiind deosebit de atrăgătoare şi de ineres pentru cadre didactice şi copiii implicaţi.

Documentarele i-au inspirat pe elevi să creeze o serie de machete, desene, roboţi, au inventat limbaje de comunicare cu extratereştrii, au invăţat prin aplicare despre Univers. La finalul manifestărilor şi-au exprimat dorinţa să facem un proiect permanent prin care să celebrăm Săptămâna Spaţiului alături de elevii Planetei Pământ.

Au învăţat să facă rachete , sateliţi,experimente prin care să înţeleagă fenomenele gravitaţiei, caracteristicile fiecărei planete etc.

D.2. Obiectivul general /scopul

· Acomodarea cu problematica Universului , cunoaşterea cuceririlor ştiinţei şi tehnicii , aplicarea acestora prin experimente de laborator şi simulări ,lansări de rachete şi avioane.

D.3. Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului

· Să deschidem apetitul elevilor pentru ştiinţă

· Să desfășurăm activități comune de explorare a Universului

· Să desfășurăm acțiuni experimentale de explorare a cosmosului

· Să organizăm expoziţii cu produse create de elevi

· Să desfășurăm activități de mentorat voluntar .Mentori elevii de liceu .

· Să facem cunoscute aspectele negative ,dar și pozitive din activitatea cosmosului

D.4. Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul

· Grupul țintă este format din tineretul studios începând cu clasele primare și terminând cu studenții, comunitatea, cadrele didactice.

D.5. Durata proiectului (când începe și când se termină)

· 4 octombrie 2010- 10 octombrie  2010,  anual.

D.6. Descrierea activităţilor (trebuie să conțină informațiile de mai jos pentru fiecare activitate)

Activitatea nr 1.

· b. Titlul activităţii. Referate de maxim 3 pagini cu tema  „Misterele Cosmosului” reflectate în literatura română şi universală.

· c. Data/perioada de desfăşurare : termen trimitere online 9 oct.ora 12.

· d. Locul desfăşurării : Biblioteca Scolii „Dan Barbilian”Constanţa pe adresa mail : crinaliliana@yahoo.com

· Participanți : 20 elevi 10 cadre  didactice

· Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri

Se face planificarea activității, se realizează parteneriatele între bibliotecile unităţilor de învăţământ , se selectează la nivelul şcolilor lucrările reprezentative care respectă tema, se trimit pe adresa de e-mail : crinaliliana@yahoo

· Responsabil BIBL. Crina Mares

· Evaluatori : insp. Mariana Mrejeru, prof. Alina Dimitriev, Enache Alexandru

· Beneficiari elevi şi cadre didactice

· Modalităţi de evaluare premii, adeverințele eliberate.

Activitatea nr. 2

· Titlul activităţii : Experimente spaţiale,lansări rachete,mentorat spaţial

· Data/perioada de desfăşurare  : 4-7 octombrie

· Locul desfăşurării : la fiecare şcoală participantă

· Participanți : elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc

· Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri

Elevii C.N.”Mircea cel Bătrân” caştigătorii proiectului spatial la NASA vor explica elevilor de la fiecare scoala cum se fac rachetele, cum se lansează,le vor explica experimentul câştigător –statia orbitală, îi vor învăţa să facă fotografii 3 D. Sub conducerea profesorilor de fizică şi învăţătorilor, se vor realiza experimente prin care elevii vor intelege ce înseamnă gravitatia, cum se produc craterele , furtunile de stele, etc.Se vor folosi materiale ajutatoare, faina, nisip, pietris, carton, plastic,etc

· Responsabil prof. Ion Băraru CNMB

· Beneficiari: elevii

· Modalităţi de evaluare : adeverinte de participare, planificare zilnică a grupelor de mentori repartizaţi la fiecare şcoală participantă, fotografii de la activităţi, filme realizate

Activitatea nr. 3

· Titlul activităţii; Vizionare filme documentare şi explorare cosmos cu telescopul

· Data- perioada de desfăşurare : 4-9 octombrie

· Locul desfăşurării : biblioteci şi Planetarium

· Participanţi: elevi, cadre didactice,bibliotecari

· Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri

Se vor proiecta filme documentare cu tema proiectului si prezentări pps realizate de elevi, si se vor specifica sursele de documentare.La Planetariu se vor proiecta filme realizate de specialiştii muzeogafi şi vor asista la spectacolul cerului .

· Responsabil  prof.Paula Socariciu-Scoala „Dan Barbilian” Constanta

· Beneficiari: elevii

· Modalităşi de evaluare : Tabelul de participare.Adeverinte participare.

Activitate nr.4

· Titlul activităţii: Carnavalul costumelor şi mancarurilor spaţiale Expoziţii de proiecte, fotografie 3D.Evaluarea lucrărilor, costumelor, premierea participanţilor

· Data- perioada de desfăşurare: 4-9 octombrie expoziţia.10 octombrie Carnavalul şi Premierea

· Locul desfăşurării: Planetarium

· Participanţi: elevi, cadre didactice,părinţi

· Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri

Proiectele trebuie să prezinte la scara mică părţi din Univers reale, realizate din materiale reciclabile pe suport de polistiren, carton, nave cosmice, să aibă descrierea caracteristicilor stiinţifice pe un pliant de prezentare, machetele se realizează în 3D.         Fotografiile trebuie făcute în tehnica 3D in format A4 sau A 3 color. Lucrările se semnează de către autor şi sunt identificabile prin Unitatea de invatamant, coordonator –cadru didactic, elev, clasa. Fiecare şcolă va avea un reprezentant care va duce lucrările la Planetariu şi le va expune pe un panou propriu identificabil-Scoala de provenienta, elevi, cadre didactice in perioada 4-9 oct.Isi vor ridica exponatele la sfarsitul manifestarii, pe 10 oct.

Elevii vor purta costume realizate de părinţi şi copiii din materiale reciclabile care reprezintă stele, planete, sori, sateliti, extraterestrii, roboti spatiali. Se va organiza un carbaval cu muzică spaţială unde de vor servi fursecuri cu forme inpirate din Univers.In incheiere se va face o parada a costumelor, se vor evalua toate produsele prezentate şi se vor oferi premiile finale si diplomele de participare.

· Responsabil  prof.Florina Zecheru-Scoala „Dan Barbilian” Constanta

· Beneficiari: elevii

· Modalităşi de evaluare: Diplome, Albume de fotogarii, prezentare pps a proiectului, raport de evaluare proiect.

D.7. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului, precum și metodele de evaluare a acestor rezultate .

Elevii vor fi

· Puşi in in temă cu ultimile descoperiri astrologice, cosmogonice

· Invăţa să construiască rachete, să le lanseze,să facă fotogafii 3D

· Vor observa cerul la Planetariu si cu telescopul noaptea

· Vor aplica cunostintele şi-si vor exploata fantezia creatoare

· Vor experimenta legile fizicii legate de univers.

· Vor face cercetare documentară  îşi vor achiziţiona cărţi şi filme documentare

D.8. Prezentaţi modalitatea de evaluare şi indicatorii de evaluare ai proiectului .Evaluarea va urmări:

Stabilirea raportului dintre rezultatele obtinute si cele intentionate

Corectarea rezultatelor în sensul dorit.

1. Tipuri de evaluare:prin auto-evaluare ,prin inter-evaluare a colegilor noştri  şi a beneficiarilor şi altor părţi interesate

2. Momentul evaluării

Evaluarea va fi :iniţială- la începutul proiectului,formativă pe tot parcursul desfasurarii proiectului,finală

3. Metode de evaluare: Observaţia,dezbaterea,analiza chestionarelor,analiza materialelor  pregătite pentru concursul din cadrul proiectului

4. Instrumente  de evaluare:Grilă/ grafic  de evaluare/ tabel cu indicatori de performanţă,chestionare,observaţia, analiza documentelor,jurnalul proiectului,discuţii de grup/ dezbatere

II. Evaluare externă a proiectului (indicatori).Numărul participanţilor,numărul lucrărilor prezentate în concurs,respectarea calendarului  activităţilor,obiectivitatea evaluării lucrărilor,utilizarea  eficientă a surselor bugetare,comunicarea între participanţii la proiect şi între participanţi şi coordonatori.,impactul proiectului asupra relaţiei între şcoală şi comunitate,impactul proiectului asupra activităţii extraşcolare

D.9. Arătaţi care sunt beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului.Beneficiarii direcți sunt elevii, studenții, cadrele didactice.Beneficiarii indirecți vor fi comunitatea, Comlexul Muzeal de Stiinte ale naturii, Librariile, bibliotecile şcolare şi judetene

D.10. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea /sustenabilitatea proiectului.Odată formate echipele de lucru, acestea vor acționa și în viitor, vor pregăti noile generații ca o ștafetă care va fi predată an de an.CNMB va fi interesat să dezvolte acțiuni noi cu grupurile de elevi formate , cadrele didactice formate ca mentori voluntari vor coopta noi elevi, și acțiunile vor fi multiplicate an de an , așa cum s-a întâmplat și până acum.

D.11. Menţionaţi activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia.Lansarea proiectului va fi făcut cu ajutorul presei și televiziunii,vor fi puse afișe, postere, se vor împărți fluturași pe stradă trecătorilor, la Radio Constanța la emisiunea de ştiri NTV si CTV, și se vor prezenta rezultatele, se vor posta pe situl proiectului poze, comentarii, va fi si un blog , se vor trimite materialele Agentiei Ntionale Spatiale , coordonatorului national şi pe site-ul WSW.

D.12. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă parteneriatul cu comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie locală sau organizație dacă este cazul (cel mult o pagină)

1.Complexul Muzeal de Stiinte ale naturii- Planetariu- pune la dispoziţie spaţiul expozitional, sala de vizionari filme, sala de proiectie. Sala telescopului, muzeogafi, pe toată perioada 4-10 oct.2010

2.C.N.Mircea Cel Bătrân- pune la dispoziţie mentorii elevi liceeni, cadre didactice pentru mentorat, evaluatori de proiect, material ştiinţific.

3.I.S.J. Constanta face mediatizarea proiectului in  reteaua şcolară, presă şi televiziune

E. DEVIZ ESTIMATIV PENTRU 2010

Nr. crt.

Descrierea cheltuielilor

Fonduri proprii

Finanţare solicitată

MECT 2010

RON

Total sumă

RON

Finanţări anterioare pe acelaşi proiect (anul 2009)

Surse proprii

MECT

TOTAL

2009

1

Consumabile

Hartie, afise, fluturasi,mape pentru castigătorii concursurilor de mediu

1400

1400

2.

Premii in cărţi şi reviste

500

500

TOTAL RON

1900

1900

F.         ALTE INFORMAȚII DESPRE APLICANT

a. Tipul unităţii de învăţământ (școala, liceu, palat, club)Scoala

b. Număr total cadre didactice : 42

c. Numărul elevilor înmatriculaţi :620

d. Numărul cadrelor didactice participante la proiect : 20

e. Numărul elevilor participanţi la proiect 400

f. Numărul claselor/ cercurilor participante la proiect şi tipul/profilul acestora; 10 clase din gradinite şi școli generale V-VIII

g.  Participări anterioare la alte programe/proiecte (dacă au existat alte participări, enumerați mai jos titlurile proiectelor, perioada de desfășurare și finanțatorul)

Proiecte Nationale in CAEN

„Legende Mituri Amintiri”, finantat MECTS 2010

„Ecowatch Schoo Guard” 2010, autofinantat

”Povești de ieri,povesti de azi”-  2009- autofinanțare

ECO Școală- Proiect Mondial-autofinanțare

”Calculatoare ,Colaborare, , \Competiție”- 2004-2009 MECT

ECO Phare 2005 –Finanțare FS

”Să Învățăm de la pădure ”- Proiect național 2005 prin CCDG

G. INFORMAȚII DESPRE POTENȚIALII PARTENERI

G.2.

H. În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanțare MECI, doresc ca proiectul să fie inclus în CAE:

a. DA

b. NU

Regulamentul concursului

Casetă text: SCOALA CU CLS.I-VIII “ DAN BARBILIAN” CONSTANŢA

STR. DECEBAL NR. 15 cod postal 900665

TEL. FAX 0241612103 ; email sc28ct@hotmail.com

Email biblioteca  : crinaliliana@yahoo.com

nr…………din…………..

REGULAMENTUL

CONCURSULUI DE CREAȚIE ARTISTICĂ  „ Cosmosul, eterna fascinaţie !”

CAPITOLUL I- Obiectivele concursulu

 • Motivarea elevilor pentru evidențiereaa aspectelor cosmogonice
 • Dezvoltarea aptitudinilor  elevilor : arte plastice , grafica, fotografie, film, power point
 • Dezvoltarea aptitudinilor de lucru în grup , de colaborare
 • Dezvoltarea responsabilităţii faţă de îndeplinirea obiectivelor unui proiect colectiv
 • Dezvoltatea relaţiilor de competitivitate între elevii participanţi
 • Dezvoltarea curajului de exprimare a propriilor gânduri şi fantezii legate de experienţele dobândite prin proiect
 • Realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice şi elevii inscrişi în proiect
 • Sensibilizarea comunităţii în vederea creditării noii generaţii de elevi în vederea dezvoltării spiritului critic și curajul exprimării, voluntariat, mentorat

CAPITOLUL II- Organizarea concursului

A) Concursul se desfasoara pe 10 octombrie 2010

· Se va ţine cont de categoriile de vârstă :  5-6, 7-10, 11-14; 15-18  ani

· Se vor trimite lucrarile la adresa şcolii Dan Barbilian  indicata în antet(data poştei electronice 9 oct ora 12 ultima zi) . Lucrările vor fi  insoţite de o fişa de participare  la concurs  si o veti completa cu datele exacte ale autorilor, titlul lucrării, coordonator cadru didactic, pentru fiecare elev in parte. Aceasi fisa de participare se va lipi de lucrarile expuse la Planetariu, pe spatele acesteia, stampilate de scoala.

B) Lucrarile selectionate vor fi expuse intr-o expoziție in săptamana 4-10 oct

C) Juriul care va selecta lucrarile va  fi format din profesori cu experienta, un reprezentant al Uniunii Artiștilor plastici,  un inspectori  educatie plastica, profesori de desen.

D) Taxa de participare pentru fiecare lucrare trimisă spre jurizare este de 10 lei.Taxa se depune cu mandat postal pe adresa şcolii odată cu expedierea lucrărilor sau in contul scolii deschis la Centrul Bugetar CNMCB și reprezintă fond necesar tipăririi unui album foto si pentru acordarea premiilor..

E) Se primesc lucrari A3 sau A4 , fotografii  color si alb negru .Grafica poate  fi color tempera, ulei, acuarelă, sau creion, carbune, benzi desenate.Filmele de maxim 10 minute, pps de 15 slideuri. Referatele format A4 Times New Roman, font 12, maxim 3 pagini spatiat la 1,5 randuri.Lucrarile castigatoare vor fi citite la premiere de castigatori.Castigatorii vor fi anuntati pe mail.

CAPITOL IIII – DISPOZITII FINALE

· Fecare unitate scolara va participa cu maxim 10 lucrari originale .

· Se vor respecta termenele impuse de prezentul regulament

Informatii suplimentare , coordonator de proiect, crinaliliana@yahoo.comTel.0742522082, tel.fax.0241-696169

DIRECTOR,                                                                                        COORDONATORI PROIECT,

Prof. Monica Astalus                                                                            Bibl. Crina  Liliana Mareș

Reclame

2 răspunsuri

 1. hi!This was a really fine subject!
  I come from milan, I was fortunate to approach your blog in bing
  Also I learn a lot in your blog really thank your very much i will come every day

 2. CursuriAuto.ro îti pune la dispozitie zeci de chestionare auto generate din mii de întrebari din legislatia rutiera pentru toate categoriile principale de conducere.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: