• Categorii

 • Pagini

 • Articole recente

 • Top articole

 • Arhive

 • Comentarii recente

  liana bota pe Activităţi pedagogice şi cultu…
  Fericeanu Claudia pe Activităţi pedagogice şi cultu…
  Tivlea Loreta pe CONFERINŢA NAŢIONALĂ A BIBLIOT…
  Mariuta pe Activităţi pedagogice şi cultu…
  dana pe Model de cerere pentru sporul…
 • Blog Stats

  • 146,112 hits
 • Anunțuri

CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ „COPILĂRIA S-A NĂSCUT LA SAT„

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
LICEUL TEORETIC BUZIAŞ
CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ „COPILĂRIA S-A NĂSCUT LA SAT„
Proiect cofinanţat de Consiliul Judeţean Timiş – Agenda culturală : poziţia 1156
Buziaş – 28/29sept. 2012
Motto:
             „ Copilăria este o lume de miracole şi de uimire a creaţiei scăldate în lumină, ieşind din întuneric, nespus de nouă şi proaspătă şi uluitoare”. Eugen Ionescu
A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT
Numele instituţiei: LICEUL TEORETIC BUZIAŞ
Adresa: Loc. BUZIAŞ, Str. Principală  Nr. 19A, jud. Timiş, cod. poştal 305100
Nr.de telefon/ fax: 0256 321351
Site şi adresă poştă electronica: cdibuzias@gmail.com
Persoană de contact : Corina Ciobanu 0732680324 elenacorinaciobanu@yahoo.com
                                   Veronica Bratu 0740603997 cdibuzias@gmail.com
        B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului: CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ „COPILĂRIA S-A NĂSCUT LA SAT”
B.2. Categoria în care se încadrează proiectul: cultural – artistic
        C. REZUMATUL PROIECTULUI
Concurs naţional de creaţie literară „COPILĂRIA S-A NĂSCUT LA SAT”
a)      destinat elevilor de gimnaziu şi liceu, desfăşurat pe două secţiuni:
1.      Realizare pliante/ afişe/ filmări care să ilustreze tema Să povestim despre copilărie – La graniţa dintre real şi fantastic. Se acceptă îmbinarea mai multor tehnici de lucru ( pictură, colaj, muzică, creaţie literară)
2.      PROZĂ ŞI POEZIE – Trăirile interioare ale copilului;
b)      Numărul elevilor implicaţi: 200
c)      Activităţi propuse: – lansarea proiectului la nivel naţional;
–          trimiterea lucrărilor selecţionate la Liceul Teoretic Buziaş – 21 septembrie
–          evaluarea lucrărilor – 24 – 28 septembrie 2012
–          ateliere de lucru în perioada 28 – 29 septembrie 2012
–          anunţarea câştigătorilor – 30 septembrie 2012
d.) Parteneri:  Inspectoratul Şcolar al judeţului Timiş
                             Consiliul Judeţean Timiş
                             Clubul copiilor Buziaş
                 D. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument
           În Declaraţia drepturilor omului ni se spune că toţi oamenii sunt egali şi că au dreptul la învăţământ, în egală măsură. Cu toate acestea, copiii din mediul rural, de multe ori nu beneficiază de aceleaşi „privilegii” ca cei din mediul urban. Dezvoltarea şi afirmarea creativităţii în mediul rural este mai anevoioasă, motivele fiind variate.
           Prin acest proiect se încearcă stimularea elevilor de gimnaziu din mediul rural şi urban, oferindu-li-se astfel oportunitatea de a-şi manifesta înclinaţia spre creaţia literară şi artistică. Activităţile de creaţie sunt un imbold pentru afirmarea  elevilor, întrucât lumea actuală este dominată de televizor sau de calculator. Mai mult,  poziţia noastră geografică şi experienţa instituţiei noastre la nivel liceal, cu elevii proveniţi şi din mediul rural, ne-au atras atenţia asupra posibilităţilor creatoare ale acestora, insuficient valorificate.
                  Prin demersul nostru dorim să oferim acestor elevi un cadru adecvat de a-şi manifesta aptitudinile creatoare şi, în acelaşi timp, să încurajăm astfel de proiecte.
                  Reuşita implementării proiectului CDI, care funcţionează în cadrul liceului nostru, prin facilităţile oferite (spaţiu multimedia modern) ne permite susţinerea favorabilă a proiectului pe care-l propunem.
         Ne exprimăm convingerea că şcoala trebuie  să stimuleze  potenţialul creativ al fiecărui copil, să încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor  relaţii care să nu exagereze prin autoritate, să ofere elevului ocazii de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă.
D.2. Obiectivul general
v  Redescoperirea actului lecturii de către elevi;
v  Stimularea creativităţii elevilor în domeniul prozei, poeziei şi artei ca modalităţi de exprimare a copilului;
v  Valorificarea potenţialului imaginativ şi creator al elevilor, de a-şi cultiva aspiraţiile, talentul şi aptitudinile prin texte ficţionale aparţinând speciilor literare precizate;
D.3. Obiectivele specifice ale proiectului
v  Dezvoltarea competenţelor de elaborare a unor texte originale în proză şi poezie;
v  Aplicarea noţiunilor de teorie literară însuşite în şcoală în texte originale create de elevi;
v  Aprofundarea cunoştinţelor de teorie literară predate în gimnaziu şi liceu;
v  Cunoaşterea textelor literare cu tematică rurală din literatura română;
v  Să aibă şansa de a-şi dovedi talentul de recitatori;
v  Să-şi dezvolte deprinderile de exprimare scrisă şi orală într-un cadru adecvat;
v  Încurajarea şi stimularea creativităţii elevilor, ca asumare conştientă şi responsabilă a libertăţii de creaţie;
v  Formarea abilităţilor de comunicare directă;
D.4. Grupul ţintă şi condiţii de participare:
          Proiectul se adresează elevilor de gimnaziu şi liceu.
          Lucrările vor fi trimise pe adresa instituţiei împreună cu acordul de parteneriat semnat în două exemplare, fişa de înscriere şi cu un plic A4 autoadresat pentru expedierea diplomelor şi adeverinţelor.
LICEUL TEORETIC BUZIAŞ
Centrul de Documentare şi Informare
Str. Principală Nr. 19A
Loc. Buziaş, cod poştal 305100
Judeţul Timiş
Cu menţiunea pentru CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ „COPILĂRIA S-A NĂSCUT LA SAT”
*      De asemenea, participanţii vor trimite lucrările ( indiferent de secţiune) şi fişa de înscriere şi pe adresa electronică a concursului până la data de 21 sept. 2012. Lucrările pot fi redactate fie în format electronic (Times New Roman, 12, cu diacritice), fie scrise de mână.
Site şi adresă poştă electronică: cdibuzias@gmail.com
Persoană de contact : Corina Ciobanu 0732680324 elenacorinaciobanu@yahoo.com
                                  Veronica Bratu 0740603997 cdibuzias@gmail.com
         SECŢIUNEA I
La prima secţiune pliantele şi afişele pot fi realizate în format A5, A4 sau A3. Fimările  nu vor  depăşi 10 min., înregistrarea fiind imprimată pe CD şi trimisă în plic.
SECŢIUNEA PROZĂ ŞI POEZIE
*      Textele trimise nu trebuie să mai fi fost premiate la vreo manifestare similară sau publicate. În cazul în care nu se va respecta această condiţie, concurentul va fi eliminat din concurs. Se admite un singur autor pe text.
*      Creaţiile în proză vor cuprinde maxim 5 pagini, iar la secţiunea poeziese va trimite un grupaj de cel puţin 3 poezii, maxim 6 poezii.
        NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.
D.5.
Beneficiarii direcţi sunt copiii, care vor avea ocazia prin intermediul proiectului nostru, să-şi valorifice potenţialul creativ. Îşi vor forma abilităţi de comunicare directă, vor reuşi să lege prietenii şi să conlucreze pentru obţinerea unui produs literar şi creativ, specific tematicii alese.
Prin atelierele de lucru pe care le vom organiza, copiii vor intra în contact direct cu mirajul cărţilor, vor redescoperi literatura într-o atmosferă specifică spaţiilor de creaţie. În categoria beneficiarilor indirecţi se înscriu instituţiile abilitate implicate în proiect, comunităţile locale, partenerii şi nu în ultimul rând organizatorii şi profesorii coordonatori.
D.6.
Prin eforturile noastre sperăm să putem organiza la nivelul aşteptărilor acest proiect iniţial,  în condiţii optime pentru a arăta consideraţie şi respect faţă de copii, oferindu-le ceea ce promitem prin demersul nostru.
Proiectul va fi continuat şi în anii viitori prin atragerea unui număr mai mare de  participanţi cât şi prin organizarea  unor workshopuri  interesante. Se va încerca şi implicarea altor parteneri în derularea proiectului, iar nu în ultimul rînd în obţinerea unor noi sponsorizări pentru a derula activităţi de un anumit nivel.
D.7.
Concursul va fi promovat şi mediatizat prin: internet(site-ul ISJ Timis, CDI-uri, bloguri, email etc.), mass-media;  articole în presa de specialitate; prin afişe, pliante şi  fluturaşi, scrisori de mulţumire şcolilor care au participat la proiect,  realizarea unor CD-uri de prezentare; invitarea presei

2 răspunsuri

 1. Unde este numele premianţilor şi există oare o listă a ecourilor în presă*

 2. Luaţi legătura cu cei care au iniţiat concursul, eu doar am transmis informaţia.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: