EXPOZITIA INTERNATIONALA – CONCURS “INVINGATOR PRIN ARTA”

Facultatea de Arte Plastice, Decorative si Design de la

Universitatea de Arte “George Enescu” din Iasi,

Inspectoratul Şcolar al Judetului Neamt,

Ateneul Tatarasi din Iasi,

Palatul Copiilor din Piatra Neamt, jud. Neamt şi

Asociatia Cultural-Ştiintifica “Vasile Pogor” Iasi

 

va invita sa participati la:

 

EXPOZITIA INTERNATIONALA – CONCURS

“INVINGATOR PRIN ARTA”

Editia a III-a

26 – 28 octombrie 2012

 

 

         Toate lucrarile vor fi incluse intr-un sistem de premiere pe domenii de activitate

si categorii de varsta. Se vor decerna trofee de excelenta: pe fiecare judet in parte +

diaspora si marele trofeu al expozitiei.

 

Materialele vor fi trimise pana la data de 25.10.2012

La e-mail: asociatia.vasilepogor@gmail.com

 

         Detalii privind desfasurarea activitatii le gasiti pe INVITATIA atasata si FISA DE INSCRIERE.

 

      Optional, puteti semna si parteneriatul la aceasta activitate.

        Printarea afisului si afisarea acestuia in scoala dv. va ajuta in obtinerea certificatului de voluntar.

 

                       Cu multa stima,

                Comitetul de organizare

__________________

 

Asociatia Cultural – Stiintifica „Vasile Pogor” Iasi

Tel: 0332 437 107

E-mail: asociatia.vasilepogor@gmail.com

             vasilepogor@yahoo.com

http://www.facebook.com/asociatia.vasilepogor

1. INVITATIA

FACULTATEA DE ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN de la
UNIVERSITATEA DE ARTE “GEORGE ENESCU” DIN IAŞI,
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMŢ,
ATENEUL TĂTĂRAŞI DIN IAŞI,
PALATUL COPIILOR DIN PIATRA NEAMŢ, JUD. NEAMŢ şi
ASOCIAŢIA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ “VASILE POGOR” – IAŞI
Organizează în data de 26-27-28 octombrie 2012
la Ateneul Tătăraşi din Iaşi, Palatul Copiilor din Piatra Neamţ
şi în Parcul Expoziţiei din Copou-Iaşi
REGULAMENTUL CONCURSULUI :
– Se atribuie MARELE TROFEU + 43 de trofee de excelenţă,
câte unul pentru fiecare judeţ + București + diaspora,
dacă sunt înscrise în concurs minim 10 cadre didactice
coordonatoare din zona respectivă,
– Se atribuie CERTIFICAT DE VOLUNTAR cadrelor didactice care
promovează prezenta activitate în unitatea şcolară şi participă
împreună cu 4 cadre didactice coordonatoare.
1. La expoziţia-concurs pot participa: preşcolari, elevi, studenţi, cadre
didactice, oricare alte categorii de persoane cu: felicitări, colaje, desene,
obiecte decorative, poezii, muzică, teatru, film, ppt-uri, eseuri etc., se pot
folosi orice tip de materiale şi orice tehnică de lucru etc.
Sunt invitaţi copiii din ţările Uniunii Europene, din SUA, Rusia, Canada,
Brazilia, Argentina, Australia, China, Japonia etc. Prezenta invitaţie va fi
promovată către ambasadele din România şi către instituţiile din străinatate.
Lucrările vor fi trimise până pe data de 25 octombrie 2012 în format
fizic sau electronic (pe e-mail): fotografii, filme, muzică, ppt, lucrări literare
printate pot fi trimise prin poşta română, materialele audio/video vor fi
înscrise pe CD/DVD. Toate materialele vor fi însoţite de fişa de înscriere
(printată) completată corect (conform cu fişa de înscriere se scriu
diplomele).
Opţional : Trimiteţi în plic (nu scanat) parteneriatul semnat în 2 exemplare,
un exemplar va fi înregistrat, ştampilat şi returnat împreună cu diplomele.
2. Se participă grupat câte 5: orice preşcolar sau elev împreună cu alţi 4
copii pot participa sub coordonarea unui cadru didactic.
Cadrul didatic are participare gratuită.
Calitatea coordonării stabileşte premiul pentru coordonator !
Un cadru didactic poate coordona minim 5 participanţi şi maxim
nelimitat.
3. Lucrările trebuie să conţină numele autorului şi opţional un titlu.
Lucrările se returnează la cererea profesorului coordonator.
Intră în concurs atât lucrările individuale cât şi cele colective, însă
fiecare participant îşi achită taxa de participare.
4. Fiecare participant va fi premiat pentru lucrarea sa: va primi diploma
de premiere personalizată + DVD-ul cu ISBN cu filmul activităţii + calendar pe
anul 2012 şi 2013.
Fiind o competiţie de lucrări, se vor acorda trofee,
premii I, II, III şi menţiuni pe categorii de vârstă.
VOR FI ACORDATE PREMII SPECIALE ŞI MARELE TROFEU AL EXPOZIŢIEI.
Vă trimitem materialele prin colet poştal până la 29 noiembrie 2012.
5. Fiecare participant (preşcolar, elev, student etc.)
va achita taxa de participare de 15 lei.
Exemplu: 5 participanţi x 15 lei = 75 lei
Taxa se achită prin mandat poştal de către cadrul didactic coordonatorl
la adresa:
Asociaţia “Vasile Pogor” – Preşedinte Bivol Teodor
Str. P-ţa. Voievozilor, nr.5, bl. A10, et.7, ap.28, loc. Iaşi, jud. Iaşi, cod. 700575
Nerespectarea regulamentului ne pune în situaţia de a descalifica participantul.
E-mail de contact: asociaţia.vasilepogor@gmail.com
EXPOZIŢIA NAŢIONALĂ
„SFINTELE PAŞTI 2012”
EXPOZIŢIA NAŢIONALĂ
„ÎNVINGĂTOR PRIN ARTĂ”
– EDIȚIA A II-A – 29.10.2011

FISA DE INSCRIERE NECESARA PENTRU TRANSMITEREA DIPLOMELOR  SI A DVD-URILOR

Expozitia Internationala – Concurs ”INVINGATOR PRIN ARTA” – editia a III-a

                                                         

COORDONATOR (functie, nume, prenume): ___________________________________________________

 

UNITATEA DE INVATAMANT: _______________________________________________________

Str. _______________________, Nr. ____, Loc. __________, E-mail: __________________@_____________

 

SECŢIUNEA I: CREAŢII LITERARE (poezii, eseuri, ppt.)

 

Nr. Crt. Nume şi prenumeelev / student Clasa Categorie (creatii literare, ppt…)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 

SECŢIUNEA A II-A: ARTĂ PLASTICĂ (picturi, coleje, grafică, design …)

 

Nr. Crt. Nume şi prenumeelev / student Clasa Categorie (felicitare, colaj, obiect decorativ…)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 

SECŢIUNEA A III-A: TEATRU, FILM, MUZICA ŞI DANS

 

Nr. Crt. Nume şi prenumeelev / student Clasa Categorie (teatru, film, dans…)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 

 

INFORMATII SI ADRESA PERSONALA A COORDONATORULUI:

       

 

Nume si prenume: ________________________________________________________

Str. _____________________________, Nr. ____, Bl.  ____, Sc. ____, Et. ____, Ap. ___,

Loc. _________________________, Jud. __________________________, Sector _____,

Cod postal ____________________, TELEFON  (obligatoriu) ______________________

E-MAIL (obligatoriu): _____________________________@________________________

 

Pentru obtinerea certificatului de voluntariat fac echipa cu (optional):

1.  
2.  
3.  
4.  

 

AM ACHITAT TAXA DE  _______________ pentru un numar de ________ elevi / prescolari cu chitanta ________________________ din data ________________

 

Adresa poştala la care veţi trimite DV. parteneriatul, taxa si coletul cu materiale este:

Asociatia „Vasile Pogor”- Preşedinte BIVOL TEODOR

Str. P-ta Voievozilor, Nr. 5, Bl. A10, Et.7, Ap. 28,

Loc. Iasi, Jud. Iasi, Cod 700575

E-mail: asociatia.vasilepogor@gmail.com

 

VA RUGAM SA COMPLETATI CORECT DATELE PENTRU CA

MATERIALELE SA AJUNGA PANA LA DATA MENTIONATA PE INVITATIE !

Asociaţia Cultural-Ştiinţifică “Vasile Pogor”                           

Str. P-ta Voievozilor, Nr. 5, Bl. A10, Ap. 28 

Loc. Iaşi,  Jud. Iaşi. CIF: 26491211           

Tel: 0332 437 107 / 0742 516 609

E-mail: asociatia.vasilepogor@gmail.com                      

NR. …………………. din…………….…………….                                    

…………………………………………………………………

………………………………………………………………..

…………………………………………………………………

NR. .…………….. din………………………………….                                    

 

 

 

 

 

PROIECT  DE  PARTENERIAT

 

                Încheiat între:

  1. 1.   ASOCIAŢIA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ „VASILE POGOR” IAŞI, str. P-ța Voievozilor, nr. 5, bl. A10, ap. 28, loc. Iaşi, jud. Iaşi, organizator al expoziţiei internaţionale-concurs, reprezentată de prof. TEODOR BIVOL în calitate de Preşedinte şi

 

………………………………………………………., str. ……..……………………………, nr. …..,  jud. ….…………………………, reprezentat prin prof. ……………..…………………..…………… în calitate de Director şi prof. ……………………………………………………………………………… în calitate de coordonator activităţi din proiect.

 

            2. SCOPUL PARTENERIATULUI: Realizarea EXPOZIŢIEI INTERNAŢIONALE-CONCURS „ÎNVINGĂTOR PRIN ARTĂ” Ediţia a III-a din 26-28 octombrie 2012 în parteneriat cu Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design de la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ, Ateneul Tătăraşi din Iaşi, Palatul Copiilor din Piatra Neamţ, jud. Neamţ şi instituţiile partenere reprezentate prin cadrele didactice coordonatoare, în beneficiul cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, dar şi al studenţilor, elevilor şi preşcolarilor, promovarea imaginii pozitive şi a serviciilor educaţionale a instituţiilor partenere.                       

 

3. OBIECTIVE:

         1. Valorificarea cunoştinţelor participanţilor la expoziţia-concurs, sintetizarea şi promovarea celor mai importante informaţii generate de lucrările prezentate.

         2. Educarea elevilor şi studenţilor pentru înţelegerea, aprecierea şi promovarea artelor de orice fel, educarea gustului estetic, audio-video. Promovarea performanţelor cultural-artistice ale copiilor şi studenţilor.

         3.  Îmbunătăţirea capacităţii de comunicare, socializare şi a înţelegerii artelor în condiţii obişnuite de expunere a lucărilor, expoziţii, prezentări de portofolii artistice, filme, muzica etc. 

 

 

6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:

            a. ASOCIAŢIA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ « VASILE POGOR » IAŞI:

– asociaţia va dispune organizarea activităţii expoziţiei-concurs în locaţia stabilită în invitaţie şi va avea în vedere respectarea programului anunţat, va crea condiţii tehnice de prezentare a lucrărilor, în calitate de organizator;

– asociaţia va facilita prezentarea serviciilor instituţiei partenere;

– va emite şi va distribui diplomele pentru elevii premianţi şi cadrele didactice coordonatoare;

– va returna semnate şi ştampilate proiectele de parteneriat.

b. PARTENERUL ___________________________se obligă să respecte următoarele condiţii:

– să mediatizeze concursul în scoală / palat / club;

– să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;

– să respecte Regulamentul de desfăşurare al concursului.

Prezentul proiect cadru a fost încheiat astazi _______________ 2012 în 2 exemplare cu putere de original pentru fiecare parte şi intră în vigoare la data semnării lui.

 

 

ASOCIAŢIA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ                                     ________________ __________________

           „VASILE POGOR” Iaşi                                                                                        Director,

                      Preşedinte,                                                                      _________________________

            Prof. BIVOL TEODOR                                                     

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: