Simpozion de interes pentru bibliotecari si nu numai

MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETARII STIINTIFICE

CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU” ZORLENI

 Rolul complementarităţii educaţiei formale-nonformale în dezvoltarea personală a elevului

EDIŢIA a III-a


         DOMENII ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ SIMPOZIONUL: EDUCAŢIE

                     TIPUL SIMPOZIONULUI : REGIONAL

         DATA DESFĂŞURĂRII: 20 NOIEMBRIE 2015

ARGUMENT

“Scopul educaţiei ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acţioneze şi să gândească independent şi care, în acelaşi timp să vadă în slujirea comunităţii realizarea supremă a vieţii lor.”

                                                              Albert Einstein

Nivelul de dezvoltare al unei societăţi este influenţat direct si incontestabil de nivelul de educaţie al populaţiei, nivelul socio-economic al unei ţări depinde de nivelul de educaţie al membrilor acesteia, astfel că investiţia în educaţie- cea mai importantă componentă a capitalului uman- este considerată cea mai profitabilă investiţie.

Un învăţământ de calitate poate fi asigurat şi se realizează prin asumarea funcţionării şi evoluţiei sale de către toţi partenerii educaţionali, respectiv: familie, şcoală, instituţii guvernamentale si non-guvernamentale. Şcoala reprezintă instituţia specializată şi competentă în domeniul educaţiei care-şi asumă rolul de valorificator al potenţialului psiho-intelectual, fizic şi socio-afectiv al elevilor. Actul educaţional, la orice nivel de performanţă ar ajunge, nu creează valori,ci le descoperă şi le cultivă proiectându-le într-un orizont de afirmare pentru a fi încadrate în forme de eficientizare socială.

Simpozionul se adreseaza tuturor cadrelor didactice, didactice auxiliare, psihologilor, consilierilor scolari etc. ce se preocupă de realizarea unei punţi de legatură între activitatea instructiv-educativă şi activităţile extracurriculare. Reprezintă o oportunitate pentru cei care recunosc importanţa complementarităţii educaţiei formale şi nonformale, ca fiind o dimensiune a procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii. Educatorul interesat de aspectul calităţii prestaţiei, cel care contribuie real la dezvoltarea personalitatii elevului şi integrarea lui socială dă dovada de tact si talent pedagogic, de abilităţi de relaţionare şi aptitudini de comunicare, de empatie, flexibilitate , entuziasm şi capacitate de adaptabilitate, este cel care învaţă continuu, se recompune şi se transformă permanent.

Realizarea acestui simpozion vine in sprijinul cadrelor didactice care conştientizează valoarea educativă ce vizeaza întregul, armonia şi nu se rezumă doar la dezvoltarea intelectuală şi fizică ci şi la dezvolatarea psihică, socială şi îmbogăţirea sufleteasca a copilului. Dascălii, sprijiniţi în demersul lor de cadrele didactice auxiliare, psihologi, consilierii şcolari sunt cei care pot schimba lumea prin identificarea modalităţilor de lucru si instrumentelor din diverse domenii, prin valorificarea experienţelor vechi şi noi de învăţare oferind perspective originale, inovative, stimulative, creative şi aplicabile, creând cadrul propice pentru asigurarea calităţii actului educaţional.

Având în vedere ritmul schimbărilor sociale, cadrele didactice desfăşoară o complexă activitate influenţând evoluţia educativă a elevilor, având drept scop formarea şi dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor, formare şi dezvoltarea orizontului cultural, formarea unor personalităţilor responsabile şi conştiente de propriile capacităţi cât mai ancorate în contextual european, orientate spre societatea europeană a cunoşterii.

Nume proiect: Rolul complementarităţii educaţiei formale-nonformale în dezvoltarea personală a elevului”

Organizatori: Casa Corpului Didactic Vaslui şi Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu” Zorleni

GRUP ŢINTĂ: cadre didactice şi didactice auxiliare, consilieri şcolari, psihologi etc.

Lucrările prezentate/trimise pot aborda subiecte/teme din diferite domenii cum ar fi: pedagogie, comunicare, didactică, ştiinţele informării, asistenţă socială, studii culturale, biblioteconomie etc., într-o abordare interdisciplinară, în concordanţă cu tematica propusă, care să aibă caracter de originalitate, noutate, aplicabilitate practică.

OBIECTIVUL GENERAL: Valorificarea şi valorizarea resurselor umane,materiale şi logistice pentru realizarea unei deschidei educaţionale, culturale, prin participarea cu lucrări metodico- ştiinţifice

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

 1. Identificarea tehnicilor de lucru inovative, creative şi aplicabile utilizate în demersul didactic;
 2. Valorificarea şi valorizarea strategiilor educaţionale euristice, combinând metodele creative cu metodele specifice învăţării experienţiale;
 3. Dobândirea unei reprezentări corecte asupra articulării educaţiei formale cu cea nonformală.
 1. Promovarea relaţiilor de colaborare între instituţiile de învăţământ si perfecţionarea metodică şi    ştiinţifică a cadrelor didactice, didactice auxiliare, consilierilor şcolari şi psihologilor.

 

Condiţii de participare:

 1. Înscrierea participanţilor: termen limită: 15 noiembrie 2015

Cei înscrişi pot participa direct sau indirect (prin transmiterea online a lucrărilor)

 1. Transmiterea lucrărilor: – termen limita: 15 noiembrie 2015

Perioadă înscriere:  20.10.2015 – 15.11.2015

DATA desfăşurarII20 noiembrie 2015

LOC DE DESFĂŞURARE: Casa Corpului Didactic Vaslui

Programul activităţilor

Activitatea nr.1: pregătire simpozion
• Tipul de activitate: activitate de informare şi organizare
• Durata activităţii: octombrie – noiembrie 2015
• Descrierea activităţii: elaborarea şi editarea de materiale informative pentru simpozion; pregătirea materialelor pentru realizarea simpozionului

Activitatea nr. 2: desfăşurarea lucrărilor din cadrul simpozionului
• Tipul de activitate: comunicare ştiinţifică
• Durata activităţii: octombrie – noiembrie 2015
• Descrierea activităţii
Activitatea se va desfăşura astfel:
a. conferinţe în plen susţinute de invitaţi
b. prezentări proiecte, referate, eseuri

Activitatea nr. 3: diseminarea simpozionului
• Tipul de activitate: diseminare informaţie
• Durata activităţii: octombrie –.noiembrie 2015
• Descrierea activităţii: publicarea materialelor din cadrul simpozionului sub forma unui DVD cu                  ISSN şi articole în presă.

Tematica lucrărilor:

 1. Diversificarea activităţii didactice din perspective noilor forme moderne- promovarea învăţării integrată între tradiţie şi tehnici interactive, interdisciplinare;
 2. Integrarea CDI-ului/ bibliotecii ca resursă educaţională în promovarea inovaţiei pedagogice (proiecte pedagogice şi culturale, tehnici de animaţie);
 3. Influenţe şi tendinţe de construire a societăţii cunoaşterii prin parteneriat cu biblioteca/ CDI-ul,

     în vederea dezvoltării şi promovării potenţialului intelectual, cultural şi creativ al elevilor;

 1. Experienţa îşi spune cuvântul în implementarea proiectelor europene si educaţionale -schimb de bune practici
 2. Rolul motivaţiei în creşterea randamentului şcolar- factor determinant pentru reuşita elevului.

Susţinerea lucrărilor:

În cadrul prezentărilor, fiecare susţinător va beneficia de 10 de minute. Recomandăm prezentarea succintă a conţinuturilor lucrării, în 5-7 minute, dedicând 3 minute pentru discuţii pe marginea fiecărei prezentări.

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE:

 1. Înscrierea participanţilor:

– termen limită: 15 noiembrie 2015

– participarea poate fi directă sau indirectă (prin transmiterea online a lucrărilor )

– fiecare participant se poate inscrie cu câte o lucrare pentru cele cinci teme propuse

– o lucrare poate avea maxim doi autori.

 1. Transmiterea lucrărilor:

– termen limita: 15 noiembrie 2015

– fişa de înscriere şi lucrarea vor fi transmise prin email pe adresa: luminitazuran@yahoo.com sau ccdvs@yahoo.com

 1. Adresa  de corespondenţă: luminitazuran@yahoo.com şi ccdvs@yahoo.com
 2. Confirmarea participării(prin email, pentru cei care participă în mod direct)

– termen limită: 15 noiembrie 2015

 1. Redactarea lucrărilor:

– se va face în format A4, pe o singură parte, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm , cu

diacritice, între 3-5 pagini;

– titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat;

– la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12);

– la două rânduri sub numele autorului va începe textul (Times New Roman 12);

– bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării;

 1. Prezentarea lucrării: prezentări  Power-Point, maxim 10 slide-uri, din care primul va conţine titlul proiectului, numele şi prenumele participantului, profesia şi instituţia de provenienţă. Fiecare slide poate conţine imagini şi text care să reliefeze cât mai concret tema proiectului.

Formatul acceptat poate fi: ppt- pps, pptx- ppsx.

 1. Evaluare:

Fiecare participant va primi:

 • mapa simpozionului : pliant de prezentare, programul, diploma de participare şi DVD-cu ISSN


Lucrările care nu vor întruni condiţiile cerute nu se vor lua în considerare.

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru greşelile ortografice ori de exprimare din textele trimise.

 

COORDONATORI :

Prof. POPA CRISTINEL- director Casa Corpului Didactic Vaslui

Prof. GÎNDU LIVIU – director Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu”Zorleni

 

ECHIPA DE ORGANIZARE ȘI COORDONARE A ACTIVITĂŢII:

Bibliotecar documentarist – Zuran Luminiţa Ludmila Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu”Zorleni

Prof. Adam Daniela – metodist Casa Corpului Didactic Vaslui

 

DIRECTOR,                                                                                              DIRECTOR,

Casa Corpului Didactic Vaslui                                   Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni

   Prof. Popa Cristinel                                                                            Prof. Gîndu Liviu

 

 

 

 

Vă rugăm să completaţi datele de mai jos şi să le trimiteţi la adresa:
luminitazuran@yahoo.com sau ccdvs@yahoo.com

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

NUMELE…………………………………………………………………………………………………………………………

PRENUMELE………………………………………………………………………………………………………………….

 

PROFESIA………………………………………………………………………………………………………………………

ŞCOALA / INSTITUŢIA   ………………………………………………………………………………………………..

ADRESA DE CORESPONDENŢĂ ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                          

TELEFON……………………………………………………………………………………………………………………….

E-MAIL …………………………………………………………………………………………………………………………

TITLUL LUCRĂRII ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Detalii asupra prezentării (pentru participanţii directi)

Titlu lucrării:
Autor(i): Nume Prenume

Profesia:

Instituţia:

Nr. slide-uri:

 

Timp de prezentare a lucrării: max. 10 minute.

 

Persoane de contact:

Bibl. Zuran Luminita Ludmila, Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni, jud. Vaslui

Centru de Documentare si Informare „Ion Murgeanu”

Tel. 0746631106; adresa email: luminitazuran@yahoo.com

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: