Proiect cultural ,, Etnografia şi folclorul, pietre nestemate din lada de zestre a românilor”

Proiect cultural

,, Etnografia şi folclorul, pietre nestemate

din lada de zestre a românilor”

Ediţia I 2015

Festival-concurs

 

ARGUMENT

Tradiţiile constituie valorile inegalabile şi incontestabile, practic amprenta fiecărui popor şi de aceea avem misiunea de a nu lăsa ca timpul să aştearnă praful peste ele, iar evenimentele lumii moderne să nu aştearnă uitarea.

Datoria noastră de dascăli este ca, încă de la cele mai fragede vârste, să insuflăm copiilor sentimente de respect şi preţuire faţă de tradiţiile şi sărbătorile naţionale şi creştine.

Dragostea pentru strămoşii noştri, pentru trecutul istoric al poporului nostru, pentru realizările culturale – creștine, precum şi pentru personalităţile pe care le-a dat acest popor de la începuturile sale şi până azi, sunt doar câteva din subiectele pe care ne propunem să le abordăm prin acest proiect educaţional.

Sfântul Nicolae, Moș Crăciun, Anul Nou reprezintă bune prilejuri de a implica elevii în diverse activităţi oglindite în pagina de istorie a poporului român.

Trezindu-le interesul faţă de tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti, le stimulăm dorinţa de a cunoaşte şi respecta valorile care ne definesc.

Evenimentele tradițional – creștine se împletesc armonios cu farmecul sărbătorilor de iarnă, amintindu-ne de tumultul vremurilor de alta dată.

Sărbătorile de IARNĂ sunt un prilej de bucurie, atât pentru cei mici, cât şi pentru cei mari. Mulţi au încercat să-l surprindă pe Moş Crăciun în acţiune, împărţindu-le daruri. În multe cazuri copilul ştie doar că trebuie să fie cuminte, altfel „moşul” îl va ocoli. Înveşmântaţi în bucuria datinilor şi obiceiurilor de Crăciun şi Anul Nou, să aşteptăm sfintele sărbători cu credinţa şi nădejde în Mântuitorul, să nu uităm că ne-am născut creştini şi că vom dăinui asemenea!

Sărbătorile PASCALE sunt ceva sfânt în conștiința noastră a românilor . Diferite activități și obiceiuri sunt specifice în toate zonele țării(numai dacă ne gândim la încondeierea oului). Copiii le-au aflat și le desfășoară cu plăcere împreună cu părinții și bunicii.

Prin proiectul  ,,Etnografia şi folclorul, pietre nestemate din lada de zestre a românilor” urmărim valorificarea potenţialului creator al elevilor în realizarea unor lucrări artistico-plastice, creaţii literare, manifestări artistice specifice evenimentelor enunţate mai sus, desfăşurate pe albul imaculat al iernii și verdele crud al primăverii. În activităţile desfăşurate elevii îşi dăruiesc propriul talent, act de creaţie având încredere că vor dobândi respectul şi aprecierea celor din jur.

 

SCOPUL PROIECTULUI

Valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice anotimpului iarna (sărbători creştine) anotimpului de primăvară (sărbători pascale) prin implicarea directă a elevilor şi cadrelor didactice din diferite zone ale ţării.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

O1- Implicarea elevilor în păstrarea şi valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice fiecărui anotimp;

O2- Cultivarea sentimentelor de mândrie şi preţuire a strămoşilor noştri;

O3- Valorificarea potenţialului creativ prin stimularea talentelor în plan artistico – plastic, literar, practic;

TIPUL PROIECTULUI: județean

TERMEN DE DERULARE: NOIEMBRIE 2015 – MAI 2016

COORDONATORI: Şcoala gimnazială George Hazgan Vîrfu Cîmpului jud. Botoșani

înv. Costea Ciceroni, înv. Costea Silvia, înv. Honceru Gheorghe, prof. Huțu Dănuț, prof. Butescu Geanina, prof. Costea Oana Andreea

Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoșani, Direcția de cultura Botoșani, Centrul pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale Botoșani. Şcoala Gimnazială nr.1 Vîrfu Cîmpului, Şcoala Gimnazială George Hazgan Vîrfu Cîmpului, Primăria com. Vîrfu Cîmpului, Muzeul Etnografic Nicolae Costea, Căminul Cultural Vîrfu Cîmpului. Parohia Sfântul Dimitrie Vîrfu Cîmpului. Pensiunea „Moșia Cai de Vis”, Cabinet individual de psihologie Costea Oana Andreea, S.C. SEA ROMANIA SRL

Şcolile care se vor înscrie la concurs

 

GRUP ŢINTĂ:

– elevi din ciclul preşcolar, primar, gimnazial, liceal;

– cadrele didactice din şcolile partenere.

Secţiuni:

1.      Film documentar de scurt metraj sau prezentare PowerPoint cu tema „Obiceiuri și tradiții din străbuni” –etapa I  noiembrie – decembrie(data 2 ianuarie) și etapa a II-a martie – aprilie(data 9 mai),

2.      Eseuri pe tema : „Obiceiuri și tradiții din străbuni”, realizate de elevi, educatoare, învăţători, profesori;

3.      Artă plastică pe tema: „Obiceiuri și tradiții din străbuni”.

1.      Regulament:

Şcolile care doresc să participe la acest festival-concurs se vor înscrie la Şcoala gimnazială George Hazgan Vîrfu Cîmpului jud. Botoșani, persoana de contact înv. Costea Ciceroni, la adresa de e-mail: ciceroni.costea@gmail.com tel 0742853438, cu specificaţia <pentru concursul ,,Etnografia şi folclorul, pietre nestemate din lada de zestre a românilor”> .

Nu este obligatoriu participarea la ambele etape.

Prima etapă se desfășoară prin cele trei secțiuni la data de 02 ianuarie 2016 la Pensiunea „Moșia Cai de Vis” prin prezentarea în spectacol de formații de datini și obiceiuri, iar înscrierea până la data limită de expediere (data poştei): 10 ianuarie 2016 a materialelor din cele 3 secțiuni, iar jurizarea celor trei secțiuni va avea loc pe data 15 ianuarie 2016.

A doua etapă se desfășoară la data de 10 mai 2016 la Şcoala gimnazială George Hazgan Vîrfu Cîmpului unde se vor trimite și toate materialele până la data precizată – înscrierea (10.05.2016), iar jurizarea și premierea celor trei secțiuni va avea loc pe data de 14 mai 2016.

Cadrele didactice coordonatoare vor specifica participarea directă sau indirectă. Echipajele de elevi la spectacol să fie alcătuite din 3-6-10-15 persoane şi cadrul didactic coordonator. De asemenea, participanţii vor putea veni cu formaţii de obiceiuri prezentând: obiceiuri, urături, formații de obiceiuri, aşa cum cere un astfel de eveniment în data de 02 ianuarie 2016 la Pensiunea „Moșia Cai de Vis”.

Lucrările se vor juriza pentru fiecare nivel vârsta / secţiune.

2. Filmul documentar de scurt metraj (minim 5, maxim 15 minute) sau prezentare PowerPoint (aprox.50 slide-uri) cu tema „Obiceiuri și tradiții din străbuni”, în care să se afle surprinse obiceiuri actuale sau tradiționale, modalitatea de realizare, prezentarea unui obicei tradițional popular.

3. Eseurile vor avea 2-3 pagini, scrise în format A4 dacă sunt realizate de elevi; 2-3-5 pagini, în format A4 pentru lucrările cadrelor didactice. Rugăm ca fiecare lucrare să fie scrisă cu Times New Roman 12, să fie semnată clar, specificându-se numele, prenumele, clasa/ funcţia şi şcoala de provenienţă la sfârșitul lucrării. Sugestii pentru eseuri: tema „Obiceiuri și tradiții din străbuni”, lasă libertatea de a scrie despre obiceiuri actuale sau tradiționale, modalitatea de realizare, despre impactul pe care îl are sau l-a avut creația populară, despre reînvierea tradițiilor populare în societatea modernă.

4. Pentru secţiunea “Artă plastică” se va respecta tema proiectului „Obiceiuri și tradiții din străbuni” şi se vor menţiona: numele şi prenumele elevului/preșcolarului, grupa/clasa, şcoala, localitatea şi cadrul didactic îndrumător, precum și titlul lucrării în plic autoadresat școlii participante .

Filmul, eseurile, lucrările de artă plastică vor fi expediate prin https://www.wetransfer.com/  sau prin orice alt mod de trimitere electronică la adresa de e-mail: ciceroni.costea@gmail.com , cu specificaţia <pentru concursul ,,Etnografia şi folclorul, pietre nestemate din lada de zestre a românilor”>.

Acordul de parteneriat avizat de conducătorul unităţii de învăţământ, un alt plic autoadresat cu timbru de 3 lei și 5 lei de cadru didactic(PENTRU DIPLOME) pentru înapoierea acordului semnat de Şcoala gimnazială George Hazgan Vîrfu Cîmpului până la datele precizate.

Nu se percepe taxe pentru lucrările trimise electronic. Lucrările trimise nu se înapoiază și vor fi valorificate într-un volum al Muzeului Etnografic Nicolae Costea Vîrfu Cîmpului. Diplomele vor fi trimise din partea organizatorilor.

Premierea va avea loc pe data 15 ianuarie 2016.

Data limită de expediere (data poştei): 10 ianuarie 2016. Persoană de contact: înv. Costea Ciceroni mail sau telefonic.

A doua etapă se desfășoară la data de 10 mai 2016 la Şcoala gimnazială George Hazgan Vîrfu Cîmpului unde se vor trimite și toate materialele până la data precizată – înscrierea (10.05.2016).

Premierea va avea loc pe data de 14 mai 2016.

Notă: Prezentările PPT sau PPS şi materialele pentru secţiunea adresată cadrelor didactice vor fi expediate prin e-mail sau pe CD – DVD ( se va scrie numele şi prenumele, şcoala şi tema).

ÎNSCRIEREA/CONDIȚII DE PARTICIPARE

* Înscrierea participanţilor se face pe baza fişei de înscriere (vezi anexa 1), trimisă la următoarea adresă de e-mail: ciceroni.costea@gmail.com. La subiect vă rugăm să specificaţi titlul activităţii.

* Lucrările vor fi trimise prin poştă (termen limită: 30 decembrie 2015 – data poştei) și (10.05.2016), într-un plic A4, la adresa:

Şcoala Gimnazială GEORGE HAZGAN

Com. Vîrfu Cîmpului

Jud. Botoșani

Cod poștal 717450

*cu menţiunea: Proiect ,,Etnografia şi folclorul, pietre nestemate din lada de zestre a românilor”

– Nu se percepe taxă de participare!

– Fiecare cadru didactic poate participa cu 5 lucrări la fiecare etapă, indiferent în ce secţiune se încadrează acestea.

– Lucrările trimise vor fi însoţite de fişa de înscriere în original, două exemplare ale acordului de parteneriat în original, un plic autoadresat şi timbrat (3 lei) pentru expedierea acordului de parteneriat semnat de ambele părţi.

– Diplomele vor fi trimise în plicul autoadresat.

– Lucrările elevilor trebuie să respecte tema dată, în format A4, utilizând tehnici de lucru la alegere, punându-se accent în special pe originalitatea lucrării. Pe fiecare lucrare, în partea dreaptă jos, va fi o etichetă pe care se va menţiona:

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Şcoala / localitatea

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător

 

* Creaţiile literare ale elevilor trebuie să respecte tema dată. (Tehnoredactarea în Microsoft Word, format A4, pe o singură parte, cu margini egale de 20 mm, la 1,5 rânduri, font Times New Roman, text aliniat „justified”, cu semne diacritice. Numele, prenumele elevului, clasa, cadrul didactic îndrumător, şcoala, telefon, e-mail vor fi scrise în partea dreaptă – jos a paginii.). Vor fi trimise atât listate în plicul cu lucrări cât şi prin e-mail, la adresa: ciceroni.costea@gmail.com

ü      Lucrările care vor fi trimise după data anunţată, care nu sunt etichetate corespunzător sau care nu se încadrează în tematica propusă nu vor intra în concurs.

* Pentru a fi publicate, materialele cadrelor didactice trebuie să respecte următoarele cerinţe:

a) pentru referate:

ü      Maxim 3 pagini, tehnoredactate în Microsoft Word, format A4, pe o singură parte, cu margini egale de 20 mm, la 1,5 rânduri, font Times New Roman, text aliniat „justified”, cu semne diacritice.

ü      Titlul cu majuscule (Times New Roman, 14, bold, centrat), urmat la două rânduri de numele cadrului didactic, funcţia didactică, şcoala de provenienţă (Times New Roman, 12, italic, centrat).

ü      La două rânduri de nume va începe scrierea textului (Times New Roman, 12).

ü      Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării.

b) pentru alte materiale, prezentări PPT, PPS:

ü      Să respecte tema dată.

ü      Să prezinte aspecte relevante din activitatea şcolară sau extraşcolară desfăşurată cu elevii, exemple de bune practici pentru colegi (exemple: proiecte educaţionale, serbări şcolare, proiecte didactice, obiceiuri şi tradiţii locale, realizarea unor modele originale de ornamente etc.).

c) pentru filme se primesc prin transfer pe mail sau pe DVD sau CD în plic.

* Nu este obligatorie participarea la toate etapele proiectului. Lucrările nu se restituie.

Fișa de înscriere completată trebuie obligatoriu să fie în dublu exemplar pentru secțiunea elevi, criteriu eliminatoriu.

Aveți voie sa expediați către mine mai multe persoane în același colet. Aveți grijă sa nu fiți mai mult de 2 persoane la același plic autoadresat pentru a primi premiile.

 

ANEXA 1

 

FIȘA DE ÎNSCRIERE cadre didactice

 

Unitatea de învăţământ:……………………………………………………

Localitatea/ Judeţul:…………………………………………………………

Numele şi prenumele îndrumătorului:…………………………………….

Specialitatea îndrumătorului:…………….…………………………………

Date de contact:

Adresa:

Strada:……………………………… Nr…… Bloc ……….. Scara …….. Apartament ……..

Localitatea:………………………….Judeţul:…………………….… Cod poştal:……….…

Telefon.:……………………………. e-mail ………………………………………

Particip la Secţiunea Cadre didactice cu lucrarea:………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

FIȘA DE ÎNSCRIERE elevi

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE la

CONCURSUL LOCAL EDIȚIA I

,,Etnografia şi folclorul, pietre nestemate

din lada de zestre a românilor”

2015 – 2016

Şcoala gimnazială George Hazgan Vîrfu Cîmpului jud. Botoșani

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR :

……………………………………………………………………………………………………………………

ŞCOALA: …………………………………………localitate/JUDET……………………………………………………

CLASA: …………… secţiunea ………………………………………………………….

ADRESA SCOLII, email școală. …………………………………………………………………………

ADRESA pentru trimiterea diplomelor ( a unității de învățământ sau a dvs. personală de acasă):  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-MAIL, TELEFON ÎNDRUMĂTOR ………..…………………….……………………………………

 

Nr.

crt.
Numele şi prenumele elevului
Clasa
SECŢIUNEA
TITLUL LUCRĂRII
1.

2.

3.

4.

5

6

7.

8.

Semnătura coordonator

 

Şcoala Gimn. nr1 Vîrfu Cîmpului                            Şcoala ……………………………………………
Jud. Botoșani                                                             Jud. …………………………………………….

Nr. ………………..data …………………….                                            Nr. ………………..data …………………….

 

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi …………………………….

1.      Părţile contractante:

A) Şcoala Gimnazială George Hazgan Vîrfu Cîmpului jud. Botoșani reprezentată de dir. prof. Halici Daniela, și înv. Costea Ciceroni în calitate de aplicant

și

B) Şcoala / Grădiniţa/Asociaţia……………………………………………………………, Strada …………………..…………,Nr. ……, Localitatea ………..……………….., Judeţul …………………tel.……………., reprezentată de ………………………………………………,

în calitate de partener.

2. Obiectul contractului:

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea desfăşurării festivalului concurs ,,Etnografia şi folclorul, pietre nestemate din lada de zestre a românilor”

3. Grup ţintă: Preşcolari, elevi şi cadre didactice şi membri ai asociaţiilor culturale partenere.

4. Obligaţiile părţilor:

A) Aplicantul se obligă să presteze următoarele servicii:

– Să informeze şcolile/ grădiniţele/asociaţiile despre organizarea festivalului-concurs;

– Să respecte termenele de organizare şi desfăşurare a concursului;

– Să emită şi să distribuie diplomele elevilor premianţi și cadrelor did, coordonatoare;

– Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ instituţia prin prisma concursului.

– Să asigure organizarea şi desfăşurarea concursului în condiţii optime.

– Să colaboreze cu partenerii pentru o bună organizare a concursului.

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

– Să mediatizeze concursul în şcoală / grădiniţă/ asociaţie;

– Să mobilizeze cadrele didactice pentru o participare cât mai mare la concurs;

– Să pregătească elevii pentru activitate;

– Să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;

– Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului. 5. Durata acordului:

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2015-2016.

6. Clauze finale ale acordului:

,,Etnografia şi folclorul, pietre nestemate din lada de zestre a românilor”face parte din categoria activităţilor extraşcolare, vizând educaţia nonformală şi urmăreşte dezvoltarea relaţiilor de colaborare între instituţiile de învăţământ.

 

Şcoala Gimnazială nr.1 Vîrfu Cîmpului                Școala ………………………………………….

Jud. Botoșani                                                    Jud. …………………………………………

Dir. prof. Halici Daniela,                               Dir. prof. …………………………………..

 

 

 

Structură Şcoala Gimnazială George Hazgan                        Coordonator,_________________

Coord. Proiect înv. Costea Ciceroni

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: