Simpozionul Internaţional “UNIVERSUL ŞTIINŢELOR“

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA ŞI 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

 

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR de la

UNIVERSITATEA “AL. I. CUZA” DIN IAŞI – ROMÂNIA,

FACULTATEA DE ARTE VIZUALE ŞI DESIGN,

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE “GEORGE ENESCU” DIN IAŞI – ROMÂNIA,

DEPARTAMENTUL DE LIMBĂ FRANCEZĂ DE LA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,

FACULTATEA DE DREPT de la

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE ŞI ECONOMICE EUROPENE “C-TIN STERE” DIN MOLDOVA,

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE şi

FACULTATEA DE LIMBI MODERNE de la

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA,

ASOCIAŢIA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ  “VASILE POGOR” IAŞI

VĂ INVITĂ SĂ PARTICIPAŢI LA :

Simpozionul Internaţional “UNIVERSUL ŞTIINŢELOR“

Ediţia a VIII-a

Duminică 22 octombrie 2017 la Sala  Direcţiei Agricole

(lângă Primăria Iaşi, partea dreaptă)

INTAREA ÎN SALĂ ESTE LIBERĂ!  SE TRANSMIT DIPLOME DE PARTICIPARE

PERSOANELOR DIN AUDITOR.

(Trimiteţi fişa ca să putem scrie diplomele dinainte)

 

DESCĂRCAŢI  REGULAMENTUL CONCURSULUI DE PE LINK:   https://we.tl/KrJkv7im7O

SAU DE PE LINK:  http://www.facebook.com/asociatia.vasilepogor

 

          Va asteptam cu drag !

                     Cu multa stima,

              Comitetul de organizare

__________________

 

Asociatia Cultural – Stiintifica „Vasile Pogor” Iasi

Tel: 0332 437 107

0742 516 609 – Presedinte prof. Bivol Teodor

http://www.facebook.com/asociatia.vasilepogor

E-mail: asociatia.vasilepogor@gmail.com

Anunțuri

IFLA Global Vision

Contribuiți cu votul dumneavoastră la  IFLA Global Vision.
Aveți link-ul de acces în mesajul următor și aici https://globalvision.ifla.org/vote. Fiecare vot contează și este foarte important sa votați și Dvs. Aceasta este ultima săptămâna în care platforma este deschisa, termenul limita fiind 30 Septembrie 2017.

Dear colleagues,

Many of us have thought things like:

* I AM JUST ONE VOICE – WHAT DIFFERENCE CAN I MAKE?
* I’M BUSY JUST NOW – I’LL GET AROUND TO IT TOMORROW
* I’M SURE LOTS OF OTHER PEOPLE WILL RESPOND TO THIS

ALL VOICES COUNT!

YOUR VOICE COUNTS!

Here is our opportunity to do something important for the future of
libraries and it doesn’t take much time.

Please vote and get your colleagues to vote:
https://globalvision.ifla.org/vote [1]

We have prepared a message that we encourage you to send to your contacts and communication channels. It also includes this video: https://vimeo.com/233481804, as an example to show how easy it is to vote!

Attached, you will find this message, translated in the seven IFLA languages. Please select your preferred language and share it with your fellows, colleagues and friends!

GERALD LEITNER

IFLA SECRETARY GENERAL

Festivalul – concurs Naţional de Literatură „Moştenirea Văcăreştilor”, ediţia a XLIX- a

REGULAMENT

Festivalul-concurs Naţional de Literatură „Moştenirea Văcăreştilor”

Ediţia a XLIX-a, Târgovişte, 3 – 4 noiembrie  2017

 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa, prin Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, împreună cu Societatea Scriitorilor Târgovişteni, Biblioteca Judeţeană  „I.H.Rădulescu”,  Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” şi cu sprijinul Uniunii Scriitorilor din România, desfăşoară în perioada 3-4 noiembrie 2017, a XLIX-a ediţie a Concursului Naţional de Literatură „Moştenirea Văcăreştilor”, structurat pe patru secţiuni de creaţie: poezie, proză scurtă, eseu şi teatru scurt.

Festivalul – concurs Naţional de Literatură „Moştenirea Văcăreştilor”, ediţia a XLIX- a este finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

Concursul se adresează creatorilor de literatură din toată ţara, care nu au împlinit 40 de ani, indiferent dacă sunt membri ai uniunilor de creaţie sau au publicat volume de autor.

Concursul urmăreşte să descopere, să sprijine şi să promoveze o literatură de certă valoare umanist-estetică, deschisă tuturor abordărilor, căutărilor şi inovaţiilor din interiorul oricăror experienţe ale canonului specific românesc ori universal. Concurenţii – care pot participa la una sau mai multe secţiuni – se vor prezenta la concurs cu un grupaj de maxim 10 titluri pentru secţiunea de poezie,  3 proze, însumând maximum 8 pagini la secţiunea proză scurtă, 1-2 piese (inclusiv pentru copii), pentru secţiunea teatru scurt. Se pot aborda teme la alegere. Pentru secţiunea eseu, este necesară o lucrare de circa 4–5 pagini, pe tema: „Mircea Horia Simionescu și Școala prozatorilor târgovișteni”.

Lucrările trebuie editate în word, cu fontul Times New Roman, corp 12, la un rând şi jumătate. Acestea vor avea un motto, ce se va regăsi într-un plic închis, conţinând un CV detaliat (numele concurentului, data naşterii, activitatea literară, adresa şi, obligatoriu, numărul de telefon) şi vor fi trimise prin poştă (imprimate pe hârtie şi pe un CD), până la data de 13 octombrie 2017, pe adresa: Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, str. A. I. Cuza nr.15, cod poştal 130007, Târgovişte. În cazul în care lucrările vor fi trimise prin poşta electronică (e-mail – strategiiculturale@yahoo.com), acestea vor fi însoţite de un motto, precum şi de un CV (care să cuprindă datele personale solicitate mai sus), organizatorii asigurând confidenţialitatea acestora până ce juriul va delibera şi va stabili premianţii ediţiei. Concurenţii care nu vor trimite toate datele de identificare vor fi eliminaţi din concurs.

Concurenţii care au obţinut un premiu la una dintre secţiuni, în ediţiile anterioare, se vor putea înscrie în concurs doar la o altă secţiune.

Nu vor participa la concurs lucrările care vor fi trimise după 13 octombrie 2017, data poştei.

Premianţii vor fi invitaţi de către organizatori în zilele 3 şi 4 noiembrie 2017, la Târgovişte, la manifestările organizate în cadrul Festivalului-concurs Naţional de Literatură „Moştenirea Văcăreştilor” – ediţia a XLIX-a, 2017.

Cele 18 premii, în valoare totală de cca. 5000 lei, vor fi acordate concurenţilor, în vechea Cetate de Scaun, cu ocazia festivităţii de premiere a concursului, ce va avea loc pe data de 4 noiembrie 2017. Lucrările premiate vor fi publicate într-un volum editat de Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, în colaborare cu Editura „Bibliotheca”.

Relaţii suplimentare:

Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa – telefon-0245/611184; e-mail – strategiiculturale@yahoo.com, web www.cjcd.ro (unde vor fi publicate şi rezultatele finale).

Notă finală:

Orice modificare a actualului regulament va fi notificată în procesul-verbal de jurizare şi adusă la cunoştinţa publicului de către juriul naţional, alcătuit din personalităţi recunoscute ale vieţii cultural-literare naţionale.

 

 

Organizatorii

iZiLIT – Întâlnire Zilnică cu LITeratura

Stimati colegi,

 
Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov vă propune o alternativă la modurile tradiționale de acces și explorare a culturii scrise, prin intermediul proiectului iZiLIT – Întâlnire Zilnică cu LITeratura, realizat în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România – ANBPR și Uniunea Editorilor din România – UER, cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. 
 
În cadrul proiectului a fost dezvoltată o aplicație pentru telefoane mobile IOS și Android, care trimite, în fiecare zi, o singură recomandare de lectură, direct pe telefonul utilizatorului, cu următoarele informații: imaginea coperții cărții, o notă scurtă despre conținut, așa cum apare ea pe carte sau exprimată de o persoană avizată și o scurtă biografie a autorului.
Cărțile recomandate aparțin literaturii române contemporane și selecția lor s-a făcut pe baza statisticilor de bibliotecă realizate la nivel național, a datelor deținute de UER cu privire la preferințele cititorilor exprimate în cadrul topurilor de carte realizate de majoritatea editurilor, a vânzărilor de carte, a valorii cărților exprimată prin traducerea în alte limbi și/sau prin premiile obținute, ca și prin consultarea site-urilor de specialitate.
Începând de astăzi, aplicația poate fi descărcată gratuit de pe Google Play și App Store.
Vă invităm să descărcați aplicația și să o folosiți cu plăcere.

Claudia Popescu
sef Serviciu de informare si formare continua
Biblioteca Judeteana „George Baritiu” Brasov
Tel : 0268 419338; Fax : 0268 415079
www.bjbv.ro

Presedinte Filiala Brasov a ANBPR
Blog: http://librarianscorner.wordpress.com/
Secţia pentru Copii: http://copiibrasov.wordpress.com/
Centrul de Informare Comunitara: http://www.netvibes.com/cicbrasov#PRIMA_PAGIN%C4%82

Twitter: http://twitter.com/claudiapopescu
Facebook: http:// facebook.com/claudia.popescu1
Skype: claudiapopescu10

_______________________________________________
Biblos mailing list
Biblos@apollo.bcu-iasi.ro
http://apollo.bcu-iasi.ro/mailman/listinfo/biblos

Programul postuniversitar BIBLIOTECONOMIE, INFORMARE ȘI DOCUMENTARE

 

Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării din cadrul Universității de Vest din Timișoara, prin Centrul său de formare continuă-studii postuniversitare,  organizează în anul universitar 2016-2017 programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă, învățământ cu frecvență: Biblioteconomie și științele informării și documentarii, aprobat de către Ministerul Educației Naționale, prin decizia: nr. 43407 din 29.05.2014.

Cursurile acestui program se desfășoară la sediul UVT (bd. Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara).

Programul postuniversitar BIBLIOTECONOMIE, INFORMARE ȘI DOCUMENTARE (domeniul de studii : științele comunicării ; științele informării și documentării)

este destinat mediatorilor informaționali: bibliotecari, documentariști, profesori documentariști, responsabili gestionare informație bibliografică etc., care nu au urmat o formă de învăţământ de specialitate în științele informării și documentării, la o instituţie de învăţământ acreditată sau autorizată de M.E.N.

Absolvenţilor li se va acorda un  certificat de atestare a competențelor profesionale specifice programului însoţit de un supliment descriptiv.

o      Număr de credite : 90 (echivalente a trei semestre de studiu).

o      Durata: an universitar, cuprinzând : trei module de predare, un stagiu de practică, activități practice individuale.

o      Taxa de școlarizare : 1800 lei (600 lei/ per modul), se achită integral sau în tranșe pentru fiecare modul, până la data începerii acestuia).

ADMITERE: înscriere pe bază de dosar

·         Calendar înscriere:  sesiunea 1: 5 iunie-28 iulie 2017;

sesiunea a 2-a: 1 septembrie – 31 octombrie 2017.

 

·         Documente necesare pentru dosarul de înscriere:

1)      Fişa tip de înscriere completată de către candidat (atașată sau se descarcă de pe site: https://pfc.uvt.ro/educatie/postuniversitar/ )

2)      Cartea de identitate (C.I.) – copie;

3)      Certificatul de naştere (copie legalizată);

4)      Diploma de licenţă sau a documentului echivalent acesteia, foaia matricolă (suplimentul la diplomă) sau a documentului echivalent acesteia (copii legalizate);

5)      Certificatul de căsătorie, dacă este cazul (copie);

6)      Dovada plăţii taxei de înscriere de 100 de lei;

7)      3 poze format ¾.

 

·           Documentele (în dosar plic) se vor depune personal sau se vor trimite prin poștă (cu ramburs) la adresa:

Universitatea de Vest din Timișoara. Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării: Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, cam. 513 (luni-joi, între orele 10.00-13.00)
·           Pentru înscriere, documentele pot fi trimise și în format electronic (copii scanate ale documentelor solicitate), cu obligația cursanților de a prezenta copiile legalizate cerute, odată cu prezentarea cursantului la primul modul de predare,

la adresele de e-mail: lidia.nica@e-uvt.ro, cc: maria.micle@e-uvt.ro
Taxele de înscriere și școlarizare se plătesc la casieria UVT sau direct în contul deschis la Banca Transilvania, sucursala Timișoara, B-dul Republicii:

– CONT BANCAR: RO05BTRL03601202618849XX;

– Cod (tip) taxă: 45 Taxă studii postuniversitare

– FPFC (Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării

 

Lista candidaților admişi la curs va fi afişată la avizierul  facultății şi pe site-ul cursului, între 9-14  octombrie 2017.

 

Oportunități de cazare: Direcția Taberelor Timiș (contact: tel. 0256-490469)

Facilitate:  înscrierea ca utilizator al Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” din Timișoara

 

Detalii suplimentare:

– pagina web: http://www.pfc.uvt.ro; https://pfc.uvt.ro/educatie/postuniversitar/

– director de program : lect. univ. dr. Maria Micle: maria.micle@e-uvt.ro; tel. 0721-084242.

– secretariat: tel. 0256-592283; 0256-592132, lidia.nica@e-uvt.ro  (d-na secr. Crina Nica);

 

Director de program,

Lect. univ. dr. Maria MICLE

Conferinţa Naţională „Proiecte educative în biblioteca şcolară şi CDI – schimb de bune practici”

În perioada 15-16 mai 2017 (Luni – ziua 1: orele 9.00-14.00; Marţi – ziua 2: orele 9.00-12.00), va avea loc Conferinţa Naţională „Proiecte educative în biblioteca şcolară şi CDI – schimb de bune practici”, eveniment găzduit de Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti (Aulă – Calea Victoriei, nr. 88, Sector 1).
Evenimentul reprezintă sesiunea din primăvară a Secţiunii „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă” din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR).
La această importantă întâlnire profesională sunt aşteptaţi să ia parte bibliotecari şcolari, metodişti, profesori documentarişti, manageri de bibliotecă, specialişti în domeniul ştiinţelor comunicării, informării şi documentării, actori educaţionali, studenţi.

Subliniem faptul că evenimentul constituie activitate de formare profesională continuă, ABR fiind un partener important al Ministerul Educaţiei Naţionale, iar BCU „Carol I” fiind formator naţional pentru reţeaua bibliotecilor şcolare.
După confirmarea participanţilor şi a trimiterii titlurilor lucrărilor, vă vom pune la dispoziţie şi Programul Conferinţei.
Totodată, aşteptăm cu interes titlurile lucrărilor dumneavoastră sau prezentarea noilor apariţii/contribuţii editoriale în domeniu.

Vă rugăm să transmiteţi confirmarea participării dumneavoastră / reprezentantului (reprezentanţilor) instituţiei dumneavoastră, prin completarea formularului de înscriere, până la data de 30 aprilie 2017.
Adrese de contact: ccarmenleo@hotmail.com; carmen.pesantez@bcub.ro; florina.brat@bcub.ro

Carmen Pesantez

Invitație la colaborare

Hristos a înviat!

Ne face plăcerea să vă anunțăm că a apărut primul număr din acest an al revistei „Limba Română”, Chișinău.

Site-ul nostru este:

http://limbaromana.md/?go=nr_c urent

Varianta PDF:

http://limbaromana.md/numere/d 98.pdf

Vă dorim lectură plăcută și vă adresăm invitația de a colabora cu noi.
Așteptăm textele Dumneavoastră (ale colegilor și prietenilor Dumneavoastră) circumscrise preocupărilor publicației, adică privind limba, literatura, cultura română, dar nu numai.

Vă dorim frumoase zile de primăvară, sănătate și bucurii alături de cei dragi.

În așteptarea veștilor de la Dumneavoastră,

Echipa revistei „Limba Română”, Chișinău