Programul postuniversitar BIBLIOTECONOMIE, INFORMARE ȘI DOCUMENTARE

 

Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării din cadrul Universității de Vest din Timișoara, prin Centrul său de formare continuă-studii postuniversitare,  organizează în anul universitar 2016-2017 programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă, învățământ cu frecvență: Biblioteconomie și științele informării și documentarii, aprobat de către Ministerul Educației Naționale, prin decizia: nr. 43407 din 29.05.2014.

Cursurile acestui program se desfășoară la sediul UVT (bd. Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara).

Programul postuniversitar BIBLIOTECONOMIE, INFORMARE ȘI DOCUMENTARE (domeniul de studii : științele comunicării ; științele informării și documentării)

este destinat mediatorilor informaționali: bibliotecari, documentariști, profesori documentariști, responsabili gestionare informație bibliografică etc., care nu au urmat o formă de învăţământ de specialitate în științele informării și documentării, la o instituţie de învăţământ acreditată sau autorizată de M.E.N.

Absolvenţilor li se va acorda un  certificat de atestare a competențelor profesionale specifice programului însoţit de un supliment descriptiv.

o      Număr de credite : 90 (echivalente a trei semestre de studiu).

o      Durata: an universitar, cuprinzând : trei module de predare, un stagiu de practică, activități practice individuale.

o      Taxa de școlarizare : 1800 lei (600 lei/ per modul), se achită integral sau în tranșe pentru fiecare modul, până la data începerii acestuia).

ADMITERE: înscriere pe bază de dosar

·         Calendar înscriere:  sesiunea 1: 5 iunie-28 iulie 2017;

sesiunea a 2-a: 1 septembrie – 31 octombrie 2017.

 

·         Documente necesare pentru dosarul de înscriere:

1)      Fişa tip de înscriere completată de către candidat (atașată sau se descarcă de pe site: https://pfc.uvt.ro/educatie/postuniversitar/ )

2)      Cartea de identitate (C.I.) – copie;

3)      Certificatul de naştere (copie legalizată);

4)      Diploma de licenţă sau a documentului echivalent acesteia, foaia matricolă (suplimentul la diplomă) sau a documentului echivalent acesteia (copii legalizate);

5)      Certificatul de căsătorie, dacă este cazul (copie);

6)      Dovada plăţii taxei de înscriere de 100 de lei;

7)      3 poze format ¾.

 

·           Documentele (în dosar plic) se vor depune personal sau se vor trimite prin poștă (cu ramburs) la adresa:

Universitatea de Vest din Timișoara. Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării: Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, cam. 513 (luni-joi, între orele 10.00-13.00)
·           Pentru înscriere, documentele pot fi trimise și în format electronic (copii scanate ale documentelor solicitate), cu obligația cursanților de a prezenta copiile legalizate cerute, odată cu prezentarea cursantului la primul modul de predare,

la adresele de e-mail: lidia.nica@e-uvt.ro, cc: maria.micle@e-uvt.ro
Taxele de înscriere și școlarizare se plătesc la casieria UVT sau direct în contul deschis la Banca Transilvania, sucursala Timișoara, B-dul Republicii:

– CONT BANCAR: RO05BTRL03601202618849XX;

– Cod (tip) taxă: 45 Taxă studii postuniversitare

– FPFC (Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării

 

Lista candidaților admişi la curs va fi afişată la avizierul  facultății şi pe site-ul cursului, între 9-14  octombrie 2017.

 

Oportunități de cazare: Direcția Taberelor Timiș (contact: tel. 0256-490469)

Facilitate:  înscrierea ca utilizator al Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” din Timișoara

 

Detalii suplimentare:

– pagina web: http://www.pfc.uvt.ro; https://pfc.uvt.ro/educatie/postuniversitar/

– director de program : lect. univ. dr. Maria Micle: maria.micle@e-uvt.ro; tel. 0721-084242.

– secretariat: tel. 0256-592283; 0256-592132, lidia.nica@e-uvt.ro  (d-na secr. Crina Nica);

 

Director de program,

Lect. univ. dr. Maria MICLE

Conferinţa Naţională „Proiecte educative în biblioteca şcolară şi CDI – schimb de bune practici”

În perioada 15-16 mai 2017 (Luni – ziua 1: orele 9.00-14.00; Marţi – ziua 2: orele 9.00-12.00), va avea loc Conferinţa Naţională „Proiecte educative în biblioteca şcolară şi CDI – schimb de bune practici”, eveniment găzduit de Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti (Aulă – Calea Victoriei, nr. 88, Sector 1).
Evenimentul reprezintă sesiunea din primăvară a Secţiunii „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă” din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR).
La această importantă întâlnire profesională sunt aşteptaţi să ia parte bibliotecari şcolari, metodişti, profesori documentarişti, manageri de bibliotecă, specialişti în domeniul ştiinţelor comunicării, informării şi documentării, actori educaţionali, studenţi.

Subliniem faptul că evenimentul constituie activitate de formare profesională continuă, ABR fiind un partener important al Ministerul Educaţiei Naţionale, iar BCU „Carol I” fiind formator naţional pentru reţeaua bibliotecilor şcolare.
După confirmarea participanţilor şi a trimiterii titlurilor lucrărilor, vă vom pune la dispoziţie şi Programul Conferinţei.
Totodată, aşteptăm cu interes titlurile lucrărilor dumneavoastră sau prezentarea noilor apariţii/contribuţii editoriale în domeniu.

Vă rugăm să transmiteţi confirmarea participării dumneavoastră / reprezentantului (reprezentanţilor) instituţiei dumneavoastră, prin completarea formularului de înscriere, până la data de 30 aprilie 2017.
Adrese de contact: ccarmenleo@hotmail.com; carmen.pesantez@bcub.ro; florina.brat@bcub.ro

Carmen Pesantez

Invitație la colaborare

Hristos a înviat!

Ne face plăcerea să vă anunțăm că a apărut primul număr din acest an al revistei „Limba Română”, Chișinău.

Site-ul nostru este:

http://limbaromana.md/?go=nr_c urent

Varianta PDF:

http://limbaromana.md/numere/d 98.pdf

Vă dorim lectură plăcută și vă adresăm invitația de a colabora cu noi.
Așteptăm textele Dumneavoastră (ale colegilor și prietenilor Dumneavoastră) circumscrise preocupărilor publicației, adică privind limba, literatura, cultura română, dar nu numai.

Vă dorim frumoase zile de primăvară, sănătate și bucurii alături de cei dragi.

În așteptarea veștilor de la Dumneavoastră,

Echipa revistei „Limba Română”, Chișinău

Revista de educaţie, culturã și civilizaţie ,,EXPRESIA IDEII”

Revista de educaţie, culturã și civilizaţie ,,EXPRESIA IDEII” (www.facebook.com/revistaexpresiaideii) este o publicaţie de tip magazin editatã de Asociaţia cultural- educativã ,,Clubul EXPRESIA IDEII” în colaborare cu Editura Karta.ro, Onești și apare sub egida Uniunii Artiștilor Plastici și Ligii Scriitorilor Români Filiala Iași-Moldova. Revista este publicatã trimestrial pe suport de hârtie având ca temã centralã anotimpul respectiv (urmeazã numãrul de primãvara!) . Colaboratorii ocazionali (cu vârstã peste 14 ani, debutanţi ori consacraţi) pot beneficia la cerere de adeverinţe de publicare, dupã caz, cu condiţia de-a fi achiziţionat numãrul respectiv al revistei iar colaboratorii permanenţi pot primi, dupã un an, o diplomã de merit ṣi o adeverinţã de colaborator cu condiţia sã fi achiziţionat cel puţin douã numere ale publicaţiei. Revista “EXPRESIA IDEII” se angajeazã ca sã popularizeze cu orice ocazie colaborãtorii sãi meritorii, sã-i includã în colectivul sãu de redacţie, dacã aceștia își doresc, ori sã-i invite și sã-i solicite la alte activitãţi pe care publicaţia le organizeazã. Persoanele care vor sã fie publicate vor trimite materialele în format Word, Times Roman 12, la un rând, cu diacritice, nu mai mult de 2-3 pagini scrise, pe adresa expresiaideii@yahoo.com pânã la data de 20 a fiecãrei luni. Anual, la sfârṣitul lunii februarie, revista acordã premii colaboratorilor sãi. Redacţia se obligã sã trimitã abonaţilor sãi ṣi în format virtual Revista „EXPRESIA IDEII”. Detalii suplimentare se pot obţine pe adresa expresiaideii@yahoo.com ori la numarul de telefon 0771413367.

Concursului Naţional „Colorează-ţi viaţa!”

Dragi colege,
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, Şcoala Gimnazială „George Călinescu” Iaşi și Colegiul Tehnic ”Ion Holban” Iași, împreună cu partenerii:

ISJ Iași
CCD Iași
Palatul Copiilor Iași
Colegiul Tehnic ”Ion Holban” Iași
Compania Teatrală „Zum-Zum”
Soundcheck Band Iaşi
Asociația Comunitară Amaroilo Iași
Unități școlare din 15 județe ale țării
vă invită să participaţi la ediţia a IX-a a Concursului Naţional „Colorează-ţi viaţa!”, proiect propus pentru CAEN 2017.

Secțiuni la care puteți participa:

Secțiunea I: ARTĂ FOTOGRAFICĂ – prin intermediul tehnicii photovoice – Participare indirectă
Secțiunea II – FACE PAINTING – Participare directă

Tema probei de concurs, secțiunea I – ARTĂ FOTOGRAFICĂ:
”Educația – avantaj sau dezavantaj?”
Perioada de înscrieri și trimitere a lucrărilor:
08 februarie 2017 – 03 martie 2017 (data poștei)
Data jurizării probei de concurs: 07 martie 2017
Locația jurizării lucrărilor: Şcoala Gimnazială „George Călinescu” Iaşi

Tema probei de concurs, secțiunea II – FACE PAINTING:
”Constelaţii”
Perioada de înscrieri:
10 martie 2017 – 29 martie 2017 (data poștei)
Data susținerii probei de concurs: 01 aprilie 2017.
Locaţia desfășurării probei de concurs: Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi

Mai multe detalii, găsiți în documentele atașate (regulament participare, fișă de înscriere, acord parteneriat).

Vă urăm succes și așteptăm cât mai multe înscrieri!

Cu drag,
Echipa de organizatori

Daniela Rusu
prof. consilier scolar
CJRAE/Scoala Gimnaziala „George Calinescu” Iasi
telefon: 0755929777
e-mail: dana_iasi2001@yahoo.com

prof. LAURA MIHAELA PASCARIU/ Documentarist/ Formator
Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iasi
Str. Octav Botez nr. 2A,700116, Iasi, Romania
Birou: +40-232-210-424; Fax +40-232-267-731
Direct: +40-740-202-731
laura_andrei2004@yahoo.com; laura.andrei2004@gmail.com
http://www.ccdis.ro; ccdiasi@gmail.com

EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ-CONCURS „ÎNVINGĂTOR PRIN ARTĂ” Ediţia a VII-a

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN ROMÂNIA şi

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

 

FACULTATEA DE ARTE VIZUALE ŞI DESIGN de la

UNIVERSITATEA DE ARTE “GEORGE ENESCU”  DIN IAŞI – ROMÂNIA,

FACULTATEA DE LIMBI MODERNE de la

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA,

LICEUL TEORETIC REPUBLICAN „ION CREANGĂ” DIN BĂLŢI – REPUBLICA MOLDOVA şi

ASOCIAŢIA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ  “VASILE POGOR” DIN IAŞI – ROMÂNIA

Organizează duminică 27 noiembrie 2016 în Parcul Copou din Iaşi

EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ-CONCURS „ÎNVINGĂTOR PRIN ARTĂ” Ediţia a VII-a

Link-ul de descarcare documente: https://we.tl/RIdtqrdNWe

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI :

1. PARTICIPANŢII:

La expoziţia-concurs pot participa: preşcolari, elevi, studenţi, cadre didactice, alte categorii de persoane cu: desene,  colaje, felicitari, obiecte decorative, poezii, muzică, teatru, film, ppt-uri, eseuri, grafică pe calculator, etc., se pot folosi orice tip de materiale şi orice tehnică de lucru.

2. LUCRĂRILE:

Lucrările în format fizic pot fi trimise prin poştă (nereturnabile) în colet poştal până la data de 24 noiembrie 2016. Lucrările pot fi trimise în format electronic: fotografii, filme, ppt, pdf sau word, pe e-mail până pe data de 24 noiembrie 2016. Materialele mai mari de 1Ghz se transmit prin Wetransfer.

 

CONTACT:  invingator.prin.arta.iasi@gmail.com(trimitere a lucrărilor)

sau  asociatia.vasilepogor@gmail.com(întrebări) sau Tel. 0332 437 107

SAU DE PE LINK:  http://www.facebook.com/asociatia.vasilepogor

Vom confirma primirea lucrarilor pana pe data de 30.11. 2016

Opţional, puteti semna si parteneriatul la aceasta activitate.

Pentru orice situaţie  va rugam sa va adresati colectivului de organizare pe adresa de e-mail:asociatia.vasilepogor@gmail.com

Va asteptam cu drag !

Cu multa stima,

Comitetul de organizare

Proiecte propuse pentru anul școlar 2016-2017de bibliotecar Crina Liliana Mareș

Proiecte propuse pentru anul școlar 2016-2017

de bibliotecar Crina  Liliana Mareș,

Şcoala Gimnazială „Dan Barbilian”  din Constanța

Dragi colegi bibliotecari, vă propun trei proiecte la care puteți fi parteneri și coordonatori la nivelul instituției dvs.

Proiectele au ca obiectiv publicarea creațiilor originale ale elevilor și cadrelor didactice, care pot fi traduse și in engleză, germană, franceză, etc., cu tema ” Poezia mării” și ”Gânduri închise în caligrame”.

1.     Pentru proiectul ”Poezia mării” lucrările( în proză, poezie, teatru, haiku, pictură, grafică, crochiu, fotografie color) se trimit pe adresa crinaliliana@yahoo.com pană pe 28 februarie 2017. Culegerea cu ISBN va fi lansată pe 2 aprilie, când se vor acorda și premiile literare și artistice.

2.     Pentru proiectul ”Gânduri închise în caligrame” , lucrările( caligrame matematice, pictopoezie ) scrise pe calculator vor fi trimise pe adresa crinaliliana@yahoo.com  până pe 29 ianuarie 2017. Acestea vor fi publicate într-o broșură cu ISSN și se voa lansa cu ocazia zilei de naștere a poetului și matematicianului , mentor al școlii , Dan Barbilian, pe 18 martie 2017.

 

Pentru cei care doresc să primească fișele de înscriere și contractele de parteneriat se pot adresa la adresa de e-mail crinaliliana@yahoo.com.